Většina učitelů tráví nad online výukou více času než dříve. Edhance jim ulehčí práci

Na pandemickou situaci nebyla připravena většina vyučujících, tvorba studijních materiálů jim zabere více času než obvykle. Vyplývá to z online dotazníkového šetření, které v dubnu provedl startup Edhance, jenž přináší školám digitální vzdělávací obsah a modernizuje současnou výuku v Česku. Startup zároveň v odpověď na nečekanou situaci přichází s platformou s názvem RE:FORMA, která nabídne učitelům možnost nahrát a sdílet vytvořené materiály na jednom místě. Odborníci je posléze přetaví do uceleného a zábavného edukačního obsahu pro žáky, který učitelům usnadní práci a ušetří drahocenný čas.

Příprava na distanční formu výuky zabere více času než obvykle 64,7 % učitelů. 54 % kantorů si tvoří výukový obsah celý sama, 38,7 % pak částečně. 41 % z nich si vyhledává nové zdroje a 38,7 % čerpá z dosavadních materiálů. To jsou data, která mimo jiné vyplynula z nového průzkumu Edhance. Zúčastnilo se ho 350 učitelů základních škol po celé republice, odpovědi poskytly hlavně ženy (78,7 %), část tvořili také muži (21,3 %), a to napříč všemi věkovými kategoriemi, nejčastěji však se zastoupením v rozmezí mezi 46 až 55 lety. A i toto genderové a věkové rozmezí nejvíce odpovídá průměrnému českému učiteli.

Nedostatek materiálů vyřeší nová platforma

“Zjišťovali jsme, jak se učitelé adaptovali na nečekané podmínky, které ve výuce nastaly tak náhle. Z odpovědí je patrné, že situaci s bravurou zvládá jen menšina z nich – většina při práci narazila na obtíže, zejména na nedostatek kvalitních materiálů pro online výuku. Řada kantorů si musí podklady vytvářet sama, což je časově velmi náročné, zejména v předmětech jako je matematika, chemie či fyzika. Obrazně řečeno je to to stejné, jako kdyby jim do škol přišly prázdné knihy a oni si tam veškerý materiál museli zapisovat sami,” míní Lukáš Rejchrt, zakladatel a CCO edukačního startupu. “Z rozhovorů s učiteli nás dále zaujalo jejich zklamání z chování MŠMT. Až do této doby se většina z nich spoléhala na jejich pomoc, ale nyní zjistili, že neexistuje žádný systém a na všechno jsou jednotlivé školy v podstatě samy,” dodává Rejchrt.

Nepříjemnou situaci způsobenou pandemií COVID-19 má pomoci usnadnit nově vzniklá platforma s názvem RE:FORMA, která bude fungovat jako tzv. “marketplace” pro učitele a školy. Vyučující sem mohou nahrávat své vytvořené materiály, odborný tým Edhance složený z nezávislých kantorů z nich následně vybere ty nejlepší a přetvoří je do ucelené zábavné formy. Vzniklý materiál pak bude zdarma pro všechny zapojené školy a licenčně pro ty, které se na vzniku materiálů nepodílely, ale budou jej chtít využít ve svých online hodinách. Samozřejmostí je také odměna pro učitele, kteří budou s tvorbou nových materiálů pomáhat.

“Průzkum odhalil, že jen 36 % učitelů sdílí své materiály s kolegy, 44 % částečně, ale 20 % vůbec. Přitom platí pravidlo, že víc hlav víc ví! Věříme, že když učitelé spojí své síly, může vzniknout univerzální a informačně bohatý obsah, který pomůže s náročnou výukou nejen v nepříjemných časech, ale i v budoucnu” říká Lukáš Rejchrt, zakladatel a CCO Edhance.

Chybí technické zázemí, Edhance na problém upozorňoval už léta

Studenti jsou podle oslovených učitelů technicky vybavení pro výuku spíše částečně (78,7 %), úplně jen 14,7 % žáků. 48,7 % žáků údajně přijde tento nový způsob výuky náročný a 94 % učitelů se shodlo, že se žákům po výuce v lavicích stýská.

Školy jsou pak podle učitelů technicky vybavené pro výuku spíše částečně (tvrdí 59,3 % dotázaných), jen 28 % říká, že dostatečně. 12,7 % tvrdí, že vybavení nejsou. 76 % učitelů připravena na tuto situaci nebylo, ačkoliv situaci zvládli. 15,3 % bylo přímo zaskočeno.

“Na nedostatky v digitalizaci, která je podle nás pro školství 21. století zcela zásadní, jsme upozorňovali dlouhodobě. Ostatně tyto naše obavy byly potvrzeny už v roce 2018 šetřením NKÚ, který ve své zprávě kritizoval nečinnost MŠMT v této oblasti,” připomíná Lukáš Rejchrt. Ministerstvo podle tehdejší zprávy NKÚ nestanovilo standard digitálních kompetencí žáků, který by určoval požadavky na jejich vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií („ICT“), a nezajistilo odpovídající nabídku dalšího vzdělávání učitelů a digitálních vzdělávacích zdrojů. Zároveň nezavedlo do praxe standard digitálních kompetencí učitelů a nestanovilo technický standard pro vybavení škol ICT.

“Je smutné, že jsme důležitost digitálního vzdělávání museli odhalit takto obtížnou cestou, ale v jistém smyslu by snad nastalá situace mohla pomoci k tomu, aby se jí začaly jisté instituce konečně vážně zabývat. V Edhance věříme, že pro úspěšný život v 21. století – a nejen v pandemické situaci – je zvládnutá online výuka zcela zásadní. Projektem RE:FORMA nechceme suplovat portál RVP ani vytvářet další PDF učebnice. Naším největším cílem je nastavit standardy a vytvořit systematické materiály, které budou pro kantory pomocníkem a studenty budou bavit,” uzavírá téma Rejchrt.

Více o Edhance
Edhance přináší školám digitální vzdělávací obsah s využitím jejich stávajících technických možností. Cílem společnosti je modernizovat výuku ve školách v České republice kombinací atraktivních technologií, spolupráce se zkušenými lektory a přípravy výukových programů, které ve školních osnovách často nedostávají dostatečný prostor. Studenti se díky Edhance seznamují například se základy finanční gramotnosti, zdravého životního stylu nebo uplatnění na trhu práce budoucnosti. Nedávno Edhance spustil první celoroční vzdělávací program s názvem Informatika určený pro žáky pátých tříd základních škol, který poutavou formou nabízí informace v plném souladu s rámcovými vzdělávacími programy.

Newsletter