Villeroy (ECB): Dopady mutace delta budou mít nepřímé následky na evropskou ekonomiku prostřednictvím vlivu na Asii a Spojené státy, ECB bude ekonomiku nadále podporovat, očekáváme, že problémy na straně nabídky budou krátkodobé

Newsletter