Villeroy (ECB): ECB má v rámci rozhodovacího procesu o měnové politice volnost, vzhledem k nejistotě by forward guidance měla mít kratší časový horizont, dále se budeme držet postupného procesu odvíjejícího se od dat z jedné fáze do druhé

Newsletter