Visa je dle zdrojů blízko ovládnutí Visa Europe za 22 mld. USD

Docílila by tak sjednocení všech aktivit Visa pod jednu hlavičku, po převzetí evropského právně samostatného rivala.

Newsletter