Vítězem je Ekonomické olympiády se stal Pavel Králík

Pavel Králík, student IV. ročníku Obchodní akademie v Brně, se stal vítězem III. ročníku Ekonomické olympiády, největší celostátní soutěže ve znalostech o ekonomii a financích pro středoškoláky v Česku. Cenu pro vítěze – návštěva centrály Komerční banky, návštěva In Business Fora od PwC, voucher na odborné vzdělávací kurzy v hodnotě 8.000 Kč od VŠFS a přijetí na vybrané vysoké školy bez přijímacích zkoušek – převzal dnes v reprezentačních prostorách Kongresového sálu České národní banky, která celonárodní finále soutěže organizované Institutem ekonomického vzdělávání (INEV) spolupořádala.

“Hlavní přínos ekonomické olympiády je to, že mě ta soutěž motivovala k tomu, abych se sám začal o tuto vědu více zajímat, abych si sám začal studovat ekonomickou literaturu. Na soutěži mě jednoznačně nejvíce zaujalo to, že sám viceguvernér ČNB i třeba pedagogové z VŠE souhlasili s tím, že se tohoto projektu zúčastní, a díky jejich přispění je úroveň této soutěže tak vysoká, jak je,“ uvedl po převzetí ocenění Pavel, který jako součást letošní ceny získal i 2 lístky na festival Rock for People od Komerční banky.

Na druhém místě skončil Jan Pytela, student IV. ročníku z Gymnázia Matyáše Lercha v Brně. Jako třetí se umístil Emil Javůrek, student III. ročníku Gymnázia Jana Keplera v Praze.

Ekonomická olympiáda, jako vlajkový projekt INEV, přispívá k rozvíjení znalostí studentů a k jejich lepší orientaci v základních ekonomických a finančních otázkách. Mimo to poskytuje cenný obraz o úrovni ekonomické a finanční gramotnosti středoškoláků napříč celou republikou. Finále soutěže, kterého se zúčastnilo 47 mladých ekonomů a ekonomek, mělo písemnou a ústní část. Po vyhodnocení písemného testu postoupilo 10 studentů s nejvyšším počtem bodů k ústní zkoušce, kde tito super finalisté čelili otázkám odborné poroty. V písemné i ústní části byl kladen důraz na schopnost studentů samostatně ekonomicky uvažovat a vyvodit závěry na základě znalosti ekonomických pojmů a principů.

Soutěž o cenu České národní banky a osobní záštita viceguvernéra ČNB

Na finále třetího ročníku Ekonomické olympiády byl současně vyhlášen vítěz Ceny ČNB. Stal se jím David Frau, student třetího ročníku Střední průmyslové školy elektrotechnické a Vyšší odborné školy Pardubice. Zatímco v minulých dvou ročnících dostalo 10 finalistů za úkol v den finále napsat esej na dané téma, letos dostali možnost soutěžit ti, kteří získali nejvyšší počet bodů v krajských kolech. Během šesti jarních týdnů se tito studenti mohli zapojit do klání o Cenu ČNB tím, že natočili tříminutové video na téma: Proč vznikají největší rizika pro finanční stabilitu v ekonomicky nejlepších časech? Vítěz vzešel ze sloučení hlasů veřejnosti a odborné poroty ČNB. V den finále jej osobně vyhlásil viceguvernér ČNB Tomáš Nidetzký, který nad projektem Ekonomické olympiády převzal osobní záštitu. Vítězné video je k dispozici na webu ČNB a sociálních sítích.

O Ekonomické olympiádě
Ekonomická olympiáda je největší celostátní soutěží ve znalostech z ekonomie a z financí pro středoškoláky v Česku a na Slovensku. Cílem tohoto unikátního projektu je atraktivní formou zvyšovat povědomí a znalosti studentů středních škol o ekonomii a financích a vyhledávat nejnadějnější budoucí ekonomy. Soutěž a její finále se koná za partnerství a spolupořadatelství ČNB a pod osobní záštitou viceguvernéra ČNB Tomáše Nidetzkého.
Z vyhodnocení analýzy výsledků školních a krajských kol letošního III. ročníku Ekonomické olympiády vyplynulo, že studenti škol se většinou orientují v aktuálním ekonomickém dění a mnozí znají výši kurzu koruny vůči cizím měnám či míru inflace. Naopak v základní ekonomické teorii mají největší mezery a pokulhávají i v úrokových počtech a dalších otázkách z finanční gramotnosti.
Ekonomickou olympiádu od roku 2016 pořádá a odborně garantuje nezisková organizace Institut ekonomického vzdělávání z.ú. (INEV), který vytváří zázemí pro studium a výuku ekonomie a financí na středních školách, a tak přispívá ke zvýšení celkové ekonomické a finanční gramotnosti ve společnosti.

 

 

Newsletter