Vize ministerstva v roce 2030: Méně řepky a obilí, více chovaných zvířat

Snížit výměru řepky o desítky tisíc hektarů, více podpořit chovy hospodářských zvířat a zvýšit plochu pěstované zeleniny na trojnásobek – takové jsou cíle ministerstva zemědělství ve Strategii resortu s výhledem do roku 2030, kterou dnes ministr Marian Jurečka (KDU-ČSL) představil novinářům. Vláda by měla podle něj materiál projednat na začátku května. Ministerstvo by se mělo následně plněním cílů, které si ve svých plánech vytyčí, zaobírat každých šest měsíců.

Výměra ovocných sadů by se měla podle strategie zvýšit do roku 2030 ze současných 14.500 hektarů na 23.000 ha. Resort chce například více podporovat závlahové systémy. Jejich rozloha by měla už do roku 2020 vzrůst o 10.000 hektarů ze současných 25.000 ha. Do roku 2030 pak se pak měly stávající zavlažované plochy rozrůst na trojnásobek.

Výměra plochy, na které zemědělci pěstují zeleninu, by měla vzrůst z nynějších 10.500 hektarů až na 30.000 ha. Naopak by měla mírně klesnout výměra obilovin a olejnin. U obilovin o 100.000 ha, u olejnin o více než 60.000 ha. „Snížení se týká především řepky olejné, která tvoří více než 80 procent ploch olejnin,“ píše resort v materiálu. Ubývání žluti z polí chce dosáhnout přeřazením podpor více ve prospěch živočišné výroby.

Resort chce také zvýšit počty prasnic, koz, ovcí, krav, kuřat na výkrm i nosnic. Větší podpora pro chovatele by se podle Jurečky měla ukázat jak v evropském programu rozvoje venkova, tak v národních dotacích.

Podle předsedy Asociace soukromého zemědělství ČR Josefa Stehlíka by se mohly zvýšit počty zvířat, u jejichž chovů není potřeba stavět nové budovy. Tedy například u koz či u volně paseného dobytka. Je podle něj ale „naprosto iluzorní“, že by se do budoucna navyšovaly počty velkých hospodářských zvířat jako například dojnic. „Ať nikdo nepředpokládá, že někdo nové objekty postaví, pokud nepůjde o rekonstrukci budov, které již dnes slouží k výrobě jako takové,“ řekl Stehlík.

Plochy obhospodařované v ekologickém zemědělství by se měly do roku 2030 rozrůst o šest procentních bodů na 18 procent.

Ministerstvo dlouhodobý materiál podle Jurečky předkládá, aby měli zemědělci jistotu, že jim stát při jejich správném směřování v případě nepříjemností pomůže.

Strategie se podle ministra tvořila déle než rok, původně ji chtěl mít schválenou do konce letošního prvního čtvrtletí. Nyní ministerstvo vytváří materiál, ve kterém chce své plány konkretizovat a také vyčíslit, na kolik změny vyjdou. „Strategie může posloužit jako vodítko, kam se budeme posunovat. Ale v žádném případě nemůže být dogmatem,“ uzavřel předseda ASZ. Všechny plány jsou ale podle něj limitované dostupnou pracovní silou.

Zatím se ministerstvu nastartovat živočišnou výrobu nedaří. V loňském roce produkce masa podle dat Českého statistického úřadu meziročně klesla o 0,8 procenta na 447.651 tun. Klesla výroba vepřového, skopového, kozího a koňského masa. Mléka vykoupeného od zemědělců ale přibylo o 3,6 procenta na více než 2,43 miliardy litrů. Hlavním důvodem poklesu produkce masa je podle ředitele Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Jana Stibala snižující se výkupní cena prasat. Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat loni klesly o 12 procent. Cena padá hlavně kvůli přebytkům na trhu, které přineslo ruské embargo na dovoz potravin.

Vybrané cíle ministerstva:

  Současný stav plán v roce 2020 plán v roce 2025 plán v roce 2030
Výměra obilovin (tis. ha) 1411 1400 1300 1300
Výměra olejnin (tis. ha) 464 430 400 400
Výměra ovocných sadů (tis. ha) 14,5 15 18 23
Výměra pěstební plochy zeleniny (tis. ha) 10,5 11 18 30
Počet krav bez tržní produkce mléka 204 235 270 300
Kuřata na výkrm (mil. ks) 120 130 140 170
Počet koz (tis.ks) 27 30 35 40
Počet prasat (z toho prasnic) (tis. ks) 1555 (96) 1800 (100) 2100 (110) 2400 (120)

Zdroj: Strategie resortu ministerstva zemědělství s výhledem do roku 2030

Newsletter