Vklady klientů ERB bank budou vyplácet od čtvrtka pobočky ČS

Garanční systém finančního trhu (GSFT) začne vyplácet pojištěné vklady klientům ERB bank 20. října prostřednictvím vybraných poboček České spořitelny. GSFT o tom dnes informoval ČTK. To, že banka s ruským kapitálem není schopna dostát svým závazkům, oznámila Česká národní banka 11. října.

Garanční systém bude oprávněným osobám vyplácet sto procent jejich vkladů, maximálně však do základního limitu 2,702 milionu na jednoho vkladatele. Výplaty náhrad celkově dosáhnou 3,53 miliardy Kč.

Oprávněnými osobami k výplatě náhrad jsou fyzické a právnické osoby, které byly vkladateli ke dni 11. října 2016, jejich právní nástupci a dědicové.

Fyzické osoby se prokážou platným průkazem totožnosti, fyzické osoby – podnikatelé platným průkazem totožnosti a výpisem ze živnostenského rejstříku. Právnické osoby pak originálem, úředně ověřenou kopií nebo elektronicky podepsaným platným výpisem z obchodního či jiného veřejného rejstříku ne starším jeden měsíc a průkazem totožnosti osoby, která je zástupcem právnické osoby. Výplaty právnickým osobám budou pouze bezhotovostní.

ERB bank se zaměřovala hlavně na financování českého exportu do Ruska, ale poskytovala i běžné bankovní služby. V ČR má pobočky v Praze a v Karlových Varech. Letos v březnu jí ČNB zakázala poskytovat úvěry a přijímat vklady od veřejnosti. ERB bank evidovala podle GSFT ke konci loňska více než 6000 klientů, kteří měli otevřeno zhruba 10.000 účtů s vklady za 5,1 miliardy korun.

Newsletter