Vláda přerušila jednání o dohodě CETA mezi EU a Kanadou

Vláda dnes přerušila jednání o dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a Kanadou (CETA). Informoval o tom tiskový odbor kabinetu. Smlouva má otevřít českým firmám řadu příležitostí. Mezi sektory, které z ní budou nejvíce těžit, by měly patřit strojírenský, hutnický a chemický průmysl.

Nové příležitosti se otevřou i v oblastech, jako jsou zdravotnické prostředky a farmacie, ale i v těžebním průmyslu. Odstraněním cel klesnou náklady pro vývozce, což přispěje k jejich konkurenceschopnosti. Pro spotřebitele to zase bude mít efekt v podobě nižších cen. Uvádí to návrh na sjednání smlouvy.

CETA by mohla být podepsána 27. října na summitu EU s Kanadou. Dohoda má však řadu odpůrců. Ještě větší výhrady mají kritici vůči obdobnému dokumentu mezi EU a USA zvané Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP). Odpůrci obou projektů mimo jiné tvrdí, že dohody poskytnou větší sílu nadnárodním společnostem a povedou ke zhoršení potravinářských, ekologických i pracovních norem. Podle zastánců dohod naopak tyto dokumenty podpoří hospodářský růst i tvorbu pracovních míst.

Dohoda s Kanadou by se podle dokumentu měla pozitivně dotknout zejména českého exportu kolejnic, pneumatik, výrobků ze železa a oceli a obráběcích strojů. „Významný potenciál se nabízí především v oblasti stavebních služeb, služeb svobodných povolání (zejména architekti, inženýři), IT služeb, environmentálních distribučních a dopravních služeb,“ uvádí návrh.

Dohoda kromě odstranění cel v obchodu se zbožím pokrývá služby, ochranu práv k duševnímu vlastnictví, veřejné zakázky a také podporu a ochranu investic. V momentě jejího vstupu v platnost bude odstraněno 99 procent cel na průmyslové výrobky a po uplynutí přechodných období budou tyto položky do Kanady exportovány bezcelně.

U zemědělských a potravinářských položek, které jsou vnímány jako citlivější, Kanada otevře svůj trh z 92 procent po uplynutí přechodných období, v případě EU půjde o téměř 94 procent. Týká se to mléka a mléčných výrobků, čokolády, potravinových přípravků a minerálních vod.

Smlouva otevírá kanadský trh s veřejnými zakázkami, včetně provincií, teritorií a municipalit. Státy mají nadále volnost v rozhodování a přijímání libovolných opatření k regulaci trhu služeb. Pouze se zavázaly, že nebudou omezovat počet poskytovatelů služeb v jednotlivých sektorech a nebudou tyto poskytovatele na trhu diskriminovat oproti domácím subjektům.

„Navíc, pokud stát považuje některé oblasti za příliš citlivé a nechce do nich vpouštět zahraniční subjekty vůbec, pak je možné uplatnit výjimky i z výše uvedených závazků,“ uvádí zpráva.

Ze studie, kterou zadala Evropská komise, vyplývá, že HDP osmadvacítky v dlouhodobém horizontu stoupne o 0,02 až 0,03 procenta a export EU do třetích zemí o zhruba 0,07 procenta. Nárůst vývozů zemí EU do Kanady je odhadován na 24,3 procenta a růst dovozu z Kanady na 20,6 procenta.

Kanada je pro ČR z hlediska objemu obchodu 53. obchodním partnerem, 43. vývozním trhem a 53. dovozním trhem. Loni čeští exportéři do Kanady vyvezli zboží za 6,4 miliardy Kč, dovezeno bylo zboží v hodnotě 4,03 miliardy Kč. ČR má s Kanadou už pět let v řadě kladnou obchodní bilanci. Z ČR do země javorového listu míří nejvíce kolejnice, lité výrobky ze železa a oceli či pneumatiky. Kanadský dovoz pak tvoří zejména léčiva, produkce pro letecký průmysl, zejména vrtulníky a jejich díly a strojírenské výrobky.

Dohoda by měla být podepsána na summitu EU s Kanadou. Za obvyklých okolností by pro její schválení, jako u ostatních dohod uzavíraných unií, stačil souhlas vlád zemí EU a Evropského parlamentu. Evropská komise ale navrhla proces, který počítá i s ratifikacemi v národních parlamentech členských zemí. Než by se parlamenty k dohodě vyjádřily, dohoda by platila v provizorním režimu. Naopak vyjednávání o TTIP ještě není u konce, EU a USA se přou zejména o způsob řešení sporů mezi investory a státy. Vyjednávači ale stále dávají najevo přesvědčení, že se konečné znění TTIP podaří dohodnout do konce roku.

Newsletter