Vláda přerušila jednání o půjčce MMF za 40 mld. Kč

Vláda dnes přerušila jednání o půjčce Mezinárodnímu měnovému fondu (MMF) za 1,5 miliardy eur (40,5 miliardy korun). Vyplývá to z informací na internetových stránkách vlády. Půjčka by nahradila předchozí půjčky MMF. Peníze by měly jít z devizových rezerv České národní banky a stát by měl za ně nabídnout záruku. Peníze ČR půjčovalo MMF i v předchozích letech.

Výkonná rada MMF schválila loni v srpnu návrh, podle kterého by měl být zachován stávající úvěrový rámec daný bilaterálními dohodami o půjčkách MMF z roku 2012. Platnost těchto dohod postupně vyprší v průběhu let 2016 a 2017. Následně se generální ředitelka MMF obrátila na všechny stávající věřitele se žádostí o vyjádření k možnosti uzavřít novou dohodu o půjčce.

Podle současného modelu za Česko poskytuje půjčku Česká národní banka ze svých devizových rezerv a ušlý zisk a některé náklady hradí státní rozpočet. MF upozornilo na fakt, že MMF je z pohledu rizikovosti jeden z nejbezpečnějších dlužníků. Navíc běžnou podmínkou smluv o půjčce s MMF je také klauzule zaručující věřiteli možnost okamžitého splacení na požádání v případě finančních problémů.

V předchozím období podle materiálu poskytovala ČNB dvě bilaterální půjčky za 2,53 miliardy eur. Od roku 2010, kdy bylo zahájeno čerpání, do konce roku 2016 vyplatilo MF na kompenzacích ČNB celkem 120,6 milionu korun. „Nyní se situace změnila. Angažovanost ČNB vůči MMF se snižuje na 1,5 miliardy eur a situace na trhu se vyvíjí tak, že půjčka poskytnutá MMF nese zisk. Zásadní důvod pro poskytování kompenzací tak odpadá,“ uvádí materiál MF.

MF v dokumentu uvedlo, že ČNB je ochotna půjčku poskytnout a podmínky poskytnutí zváží.

V rámci EU vyvíjí Evropská komise snahu koordinovat úsilí svých členských států při poskytnutí nových půjček MMF a dosáhnout toho, že půjčky v celkové hodnotě 182 miliardy eur znovu poskytnou všechny věřitelské státy. V případě ČR se tak jedná o částku 1,5 miliardy eur.

V rámci EU všechny velké státy včetně Německa buď již smlouvu podepsaly v rámci výročních zasedání MMF a Světové banky, nebo poskytnutí půjčky přislíbily. Řada malých států je podle materiálu ochotna na prodloužení půjček přistoupit, i když tyto země uvádějí, že se na národní úrovni stále nerozhodly. Například na Německo podle dokumentu připadá 41,5 miliardy eur, na Rakousko 6,1 miliardy eur nebo na Slovensko 1,5 miliardy eur.

Newsletter