Vláda rozhodne o rozšíření výměny daňových informacích

S novou formu automatické výměny informací, jejíž součástí budou nově předběžná daňová rozhodnutí a předběžná posouzení převodních cen, počítá novela zákona, kterou v pondělí projedná vláda. Cílem novely zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, která reaguje na novou směrnici EU, je zamezit mezinárodním daňovým únikům. Vyplývá to z informací na vládních internetových stránkách.

Předběžná daňová rozhodnutí v českém právním řádu odpovídají zejména rozhodnutím o závazném posouzení. V praxi to znamená, že plátce daně může v zákonem daných případech požádat Finanční správu o výklad, jak aplikovat daňové předpisy. Předběžná posouzení převodních cen pak odpovídají závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami. Novela počítá s tím, že výměna informací se bude týkat těch, které souvisí s přeshraničními transakcemi.

„Výměna bude probíhat dvakrát ročně a za Českou republiku ji bude zabezpečovat Generální finanční ředitelství. Jednorázově se také vymění informace o všech předběžných daňových rozhodnutích a předběžných posouzeních převodních cen, která byla vydána po 31. prosinci 2011,“ uvádí předkládací zpráva.

MF v materiálu upozornilo, že novela má za cíl zvýšit transparentnost, a tím řešení problémů spojených s agresivním daňovým plánováním a mezinárodními daňovými úniky. V této souvislosti úřad upozornil na tzv. kauzu Lux leaks z listopadu 2014. Tehdy média odhalila stovky důvěrných daňových dohod mezi Lucemburskem a velkými nadnárodními společnostmi. Podle zjištění médií měla lucemburská daňová správa umožnit, aby byl základ daně přesouván do Lucemburska, ve kterém zisky společností podléhaly v některých případech velmi nízkému zdanění. Tím byl narušován i daňový základ v jiných členských státech, což znamenalo ztrátu daňových výnosů.

V současné době zákon obsahuje dva režimy automatické výměny informací. V prvním režimu jsou s jinými státy vyměňovány informace o druzích příjmů a majetku, které jsou pro Generální finanční ředitelství dostupné. Ve druhém režimu jsou s jinými státy vyměňovány informace, které o svých klientech a jejich účtech zjišťují finanční instituce a které následně oznamují správci daně. Novela zavádějící třetí režim výměny informací by měla být účinná od ledna 2017.

Newsletter