Vláda schválila návrh novely zákona o rozpočtových pravidlech

Vláda dnes schválila návrh novely zákona o rozpočtových pravidlech, kterou ministerstvo financí reaguje mimo jiné na rozsudek Nejvyššího správního soudu, který se zabýval vztahem mezi správním řádem a rozpočtovými pravidly ve věci úpravy procesu poskytování dotací. Ministerstvo to dnes oznámilo v tiskové zprávě.

Vzhledem k tomu, že tento rozsudek a další aktuální judikatura nebyly v souladu s všeobecně rozšířenou aplikační praxí, přičemž judikovaný postup by za předpokladu nezměněné právní úpravy znamenal neúměrnou časovou náročnost dotačního procesu a značný nárůst související administrativní zátěže, zpracovalo Ministerstvo financí ve spolupráci s poskytovateli dotací a řídícími orgány novelu, která text zákona uvádí do souladu s aktuální judikaturou. Současně byla schválena také související novelizace zákona č. 248/2000 Sb. a zákona č. 130/2002 Sb.

„Vycházíme mimo jiné vstříc požadavkům poskytovatelů dotací, kteří jen v loňském roce rozdělili v rámci svých kompetencí více než 50 tisíc dotací za celkem takřka 200 miliard korun. Úprava tak přináší větší právní jistotu poskytovatelům a řídícím orgánům, ale také transparentnější proces z hlediska žadatelů o dotace a návratné finanční výpomocí ze státního rozpočtu, snižuje korupční potenciál a usnadňuje řídícím orgánům čerpání evropských prostředků oproti stavu s uplatněním správního řádu v celého jeho rozsahu“, uvádí náměstek ministra financí pro Veřejné rozpočty Petr Pavelek.

Newsletter