Vláda schválila Plán legislativních prací na rok 2019

Vláda dnes na svém zasedání schválila Plán legislativních prací na rok 2019. Plán vychází především z podkladů předložených ministerstvy a zahrnuje i legislativní úkoly, jejichž zpracovatelem jsou jiné ústřední orgány státní správy a předkladatelem členové vlády, kteří vůči nim vykonávají koordinační a informační funkci.

„Dnes byl schválen dokument, který obsahuje hlavní legislativní priority včetně harmonogramu předkládání a projednávání. Těchto 116 dokumentů obsahuje 40 % programových priorit současné vlády a jedna třetina představuje plnění legislativních závazků vůči Evropské unii,“ uvedl po projednání ministr spravedlnosti Jan Kněžínek.

Konkrétně plán prací obsahuje celkem 116 legislativních úkolů, z toho 8 věcných záměrů zákonů, 15 návrhů zákonů, 65 návrhů novel zákonů, 13 návrhů nařízení vlády a 15 návrhů novel nařízení vlády.

Newsletter