Vláda schválila výdajové rámce na další tři roky

Vláda dnes na svém zasedání schválila Rozpočtovou strategii sektoru veřejných institucí České republiky pro období 2019 až 2021. Strategie vychází ze zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, a určuje závazné výdajové rámce, podle kterých bude sestaven návrh státního rozpočtu a rozpočtů státních fondů na rok 2019 a jejich střednědobé výhledy.

Stanovení výdajových rámců se řídí fiskálním pravidlem založeným na proticyklickém a obezřetném nastavení fiskální politiky. Soulad odvozených rámců se zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a s metodickými postupy, které Ministerstvo financí vypracovalo spolu s Národní rozpočtovou radou, potvrdila Národní rozpočtová rada svým stanoviskem ze dne 23. dubna 2018. Součástí Rozpočtové strategie je také Konvergenční program České republiky, který z výdajového rámce vychází.

„Rozpočtová strategie i konvergenční program potvrzují dlouhodobý pozitivní trend zdravého hospodaření sektoru vládních institucí. Není náhodou, že za loňský rok jsme měli v poměru k HDP čtvrtý nejnižší vládní dluh ze všech států EU a v nadcházejících letech by měl dále klesat,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Výše závazných výdajových rámců státního rozpočtu a státních fondů byla prostřednictvím aplikace zákona č. 23/2017 Sb. stanovena na 1 496 mld. Kč pro rok 2019, 1 533 mld. Kč pro rok 2020 a 1 579 mld. Kč pro rok 2021. Tyto částky mohou být v průběhu přípravy letošního státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a jejich střednědobých výhledů změněny pouze v případě odlišné prognózy příjmů, a to včetně změny v příjmech z Evropské unie a finančních mechanismů, či v krajních případech uvedených v zákoně o rozpočtových pravidlech, jako je např. významná živelní pohroma.

Newsletter