Vládním zmocněncem pro jadernou energetiku byl jmenován Ján Štuller

S přihlédnutím k doporučení výběrové komise bylo vládě předsedou Stálého výboru pro jadernou energetiku Janem Mládkem navrženo jmenovat vládním zmocněncem pro jadernou energetiku Jána Štullera, který nejlépe splňoval profesní a personální nároky. Ján Štuller je absolventem ČVUT, dosud zastával pozici ředitele odboru hodnocení jaderné bezpečnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a dříve působil v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii.

Newsletter