Vlieghe (Bank of England): Rychlost obnovy britské ekonomiky bude vinou nejistot spjatých s koronavirem pravděpodobně menší, je potřeba zvážit prostor pro měnově-politická opatření, u nichž je výhled nakloněn směrem k další akomodaci

Newsletter