Vyhodnocení dopadů návrhů na zrušení superhrubé mzdy

Jaké dopady na státní rozpočet budou mít jednotlivé předkládané návrhy?

Více informací naleznete v přehledném grafickém znázornění porovnání jednotlivých návrhů ZDE

Autoři: Klára Kalíšková, Daniel Münich, Daniel Prokop, Michal Šoltés
Autoři: Klára Kalíšková, Daniel Münich, Daniel Prokop, Michal Šoltés

Newsletter