Vyjádření Podnikatelských odborů k senátnímu návrhu změny ústavního zákona

Stanovisko Podnikatelských odborů k senátnímu návrhu změny ústavního zákona:

Podporujeme senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění prodloužení lhůty na posouzení návrhů zákonů, které přicházejí z Poslanecké sněmovny do Senátu. Jsme přesvědčeni, že prodloužení dnes platné třicetidenní lhůty na šedesát dní přispěje k lepšímu naplnění smyslu horní komory v ústavním systému, a to je její působení jako kontrolní a korektivní komory. Současná lhůta je i podle našeho názoru nedostatečná a vede, zejména v případě projednávání většího počtu návrhů zákonů současně, ke zbytečnému tlaku na rychlé projednání předložených legislativních návrhů, což může negativně ovlivnit práci Senátu a konečnou podobu zákonů.

K tématu se vyjádřil Radomil Bábek, předseda výboru Podnikatelských odborů:

Je zjevná snaha omezovat pravomoc Senátu a zhoršovat podmínky jeho práce. To je alarmující a měli bychom se nad tím zamýšlet. Na první pohled může vznikat dojem, že pro malé podnikatele a živnostníky nemá Senát význam, ale opak je pravdou. My nechceme, aby Poslanecká sněmovna měla „klid na práci“ a aby mohla ignorovat Senát. Hrozba takového postoje se ukazuje právě při nynějším politickém rozložení sil v Poslanecké sněmovně. My, občané, nepotřebujeme, aby mohli poslanci rychle schvalovat cokoli je napadne. S výjimkou epidemií, bezpečnostního ohrožení a živelných katastrof neexistují důvody, proč by zákony musely být přijímány rychle. Rychlost a tlak na přijetí zákonů téměř vždy signalizuje něco nekalého, nejaký finanční či mocenský zájem. To není v zájmu občanů. My potřebujeme, aby poslanci pracovali zodpovědně, aby i Senátu i nám dali čas ke všemu se vyjádřit a aby naslouchali i hlasům, které se jim zrovna nehodí.     

Newsletter