Vyjádření předsedy představenstva ČS k návrhu plošného moratoria splátek úvěrů

Vyjádření předsedy představenstva České spořitelny Tomáše Salomona k návrhu plošného moratoria splátek úvěrů:

„Intenzivně pomáháme všem našim individuálním i firemním klientům, které postihla pandemie a umožňujeme jim až 6 měsíční odklad splátek, stejně jako jim i nadále poskytujeme standardní provozní financování. Chceme tak zabránit insolvenčnímu dominu a udržet spolu s firmami a podnikateli i desítky tisíc pracovních míst, které vytvářejí. Je složité nyní analyzovat dlouhodobé ekonomické dopady plošného moratoria splácení úvěrů, můžeme pouze vycházet z našich zkušeností, které indikují  vysoká rizika spojená se zamrznutím aktivity v celých hospodářských odvětvích, což by mohlo mít v dlouhodobém hledisku ještě negativnější dopady než stávající pandemie. Jsme přesvědčeni, že ekonomicky pandemie rozhodně nepostihla všechny bankovní klienty a snažíme se, aby naše pomoc směřovala co nejrychleji a v maximální míře především k těm z našich klientů,  jejichž schopnost splácet byla pandemií postižena, proto nepovažujeme návrh plošného moratoria za ekonomicky efektivní, “ říká Tomáš Salomon, předseda představenstva České spořitelny

Newsletter