Vytvořením digitálního tržiště ubytoven pomůže Accomango až 400 tisícům dělníků k lepšímu ubytování

V České republice se v současnosti nachází téměř 1700 ubytoven, které poskytují nocleh agenturním pracovníkům a dělníkům napříč všemi oblastmi. Svůj dočasný domov zde ročně nachází 400 tisíc lidí, z nichž 90 % je jiné než české národnosti. Velikost trhu s ubytováním pro pracovníky v průmyslu, zemědělství a strojírenství je jen u nás téměř jedna miliarda EUR a stále roste. Zároveň však neexistuje ucelené tržiště, kde by ubytovny nabízely své služby.

“Důsledkem současné situace na trhu ubytovávání dělníků je nutnost vyhradit ve firmě celý tým lidí, kteří manuálně poptávají ubytovací kapacity a řeší související administrativu. Současně na trhu není konkurenční prostředí, a tak ubytovny nic nenutí ke zlepšování poskytovaných služeb. A právě tyto poměry chceme změnit,” říká CEO a zakladatel Accomanga Patrick Havlíček.

Dosáhnout změn plánuje Accomango pomocí standardizace procesů a přenesením celého segmentu do digitální podoby, což odbourá nadbytečnou administrativu a přinese výhody všem zúčastněným stranám. Díky navýšení poptávky po ubytovnám a snadnému procesu pro firmy vytvoří Accomango zdravé tržní prostředí, které bude motivováno poskytovat ubytovaným lidem nejlepší možné služby.

Dny, týdny, měsíce, ale i rok

Průměrná cena za ubytování jedné osoby na ubytovně na měsíc se pohybuje okolo 5500 korun. Ceny za noc jsou pak v rozpětí od 130 do 250 korun, kdy při ceně 130 korun za noc je ubytovna zcela nevyhovující. Ceny se nejčastěji odvíjí od počtu postelí v jednom pokoji a úrovně dané nemovitosti, zejména pak sociálního zařízení nebo věcí jako je wi-fi a podobně. Podmínky jsou často tristní a právě díky větší vzájemné konkurenci chce Accomnago dosáhnout jejich zlepšení.

Délka pobytu se pak odvíjí od projektu, na kterém zaměstnanci pracují. Nejkratší doba je v řádu několika dnů. U projektů většího rozsahu, kterých je většina, se jedná o jednotky měsíců. A může jít i o dobu přesahující rok. V závislosti na délce pobytu si v některých ubytovnách lze vyjednat slevu 10–15 %.

“Ročně se v Česku na lůžkách určených dělnickým profesím vystřídá na 400 000 lidí. Při průměrných cenách za noc leží v tomto odvětví ohromný kapitál. Nám však záleží nejen na výdělku, ale i na tom, aby koncoví uživatelé dostali kvalitní služby. Proto skrze naší platformu chceme dosáhnout také toho, aby si ubytovací kapacity vzájemně konkurovaly. Odměnou jim bude vyšší poptávka po jejich službách,” dodává Havlíček. Část pracovníků, kteří přicházejí z ciziny v Česku již zůstane a bydlí v dlouhodobě pronajatých bytech či domech. Firmy zaměstnávající cizince se také shodují, že z hlediska fluktuace jsou pro ně zahraniční pracovníci spolehlivější. Často je k tomu vede velká vzdálenost od domova nebo vyšší finanční motivace.

Počet lůžek – neznámý

Téměř polovina ubytoven informaci o počtu lůžek nikde neuvádí. Výsledkem zalistování se na platformu Accomango by tedy mělo být zaplnění většiny dostupných kapacit, tedy i těch, o kterých doposud společnosti hledající ubytování vůbec nevěděly.

Asi polovina všech lůžek se nachází ve středočeském kraji, který má také největší zastoupení ubytoven v ČR (12 %). Procentuální podíl však závisí také na velikosti ubytoven, a tak například Praha zastupuje pouhá 4 % v jejich počtu, ale co se lůžek týče, činí její podíl 8 % v rámci celé republiky.

Jako když se jede na dovolenou

Accomango přináší do segmentu B2B uživatelské rozhraní, které je známé spíše z B2C segmentu, z platforem jako je například Booking.com. Rozdíl je však v tom, že těmi, kdo si vybírají ubytování nejsou jednotlivci, ale společnosti, které potřebují ubytovat své zaměstnance. Díky zalistování ubytovacích kapacit mohou snadno vybírat z dostupných možností v oblasti. Současně ubytovny vidí srovnání s ostatními kapacitami, svými konkurenty, a tím jsou motivovány minimálně k vyrovnání úrovně poskytovaných služeb. Na konci z toho budou profitovat všechny zúčastněné strany. Společnostem odpadne administrativa, ubytovny získají možnost ucházet se o poptávku, která by se k nim za normálních okolností nedostala a ubytovaní pracovníci dostanou lepší podmínky.

“Mimojiné plánujeme do budoucna také hodnotící systém. Všichni asi známe hodnocení hvězdičkami, ať už v hotelích nebo restauracích. Ekvivalent chceme vytvořit i pro Accomango. Firmy pak budou moci o umístění zaměstnanců rozhodovat nejen na základě cen, ale také dle hodnocení jednotlivých ubytovacích kapacit. A třeba bude mít hodnocení podobu našeho oblíbeného ovoce, manga,” doplňuje Patrick Havlíček.

Více o Accomangu

Accomango je platforma, která mění oblast ubytování pracovníků v průmyslu. Accomango umožňuje všem firmám bez ohledu na velikost, jež ubytovávají dělnické profese, zjednodušit a hlavně zkvalitnit ubytování svých zaměstnanců napříč Českou republikou – a bez nadbytečné administrativní práce. Aby celý proces od rezervace až po zaplacení faktury byl snadným úkolem pro jednoho člověka, nikoliv pro celé skupiny koordinátorů, jež jsou v současnosti běžně pro tuto činnost vyhrazené. Již dnes mezi klienty Accomanga patří společnosti Adecco nebo Manpower Group. Díky Accomangu lze mít veškeré potřebné údaje na jednom místě, v aplikaci, a to ať už jde o faktury nebo seznamy pracovníků ubytovaných v konkrétních místech. Současně je cílem Accomanga zlepšit životní úroveň samotných pracovníků a zvýšit kvalitu služeb, které využívají – a to nejen v rámci ubytování, ale například také co se týče stravování nebo dopravy. Za Accomangem stojí bývalí spolužáci Patrick Havlíček a Karel Zheng, kteří již ve svých 24 letech mají za sebou výraznou stopu na poli byznysu. I to je vedlo k tomu, aby dali dohromady své know-how a odstartovali revoluci a digitalizaci v oblasti, na niž se dosud zapomínalo.

Newsletter