Weidmann (ECB): Aktivní role ECV v oblasti klimatické změny by mohla podkopat její nezávislost a ohrozit schopnost udržet cenovou stabilitu, naším úkolem není penalizovat nebo podporovat konkrétní odvětví

Newsletter