Za letošní podzim profinancoval fintech Roger téměř miliardu korun

Zdroj: Roger

Dohromady za září a říjen profinancovala Platební instituce Roger 967 milionů Kč. Jedná se o stoprocentní nárůst oproti červenci a srpnu letošního roku a zároveň téměř dvojnásobek oproti stejnému období v roce 2020. 

Hlavní sezóna e-commerce nabrala plné obrátky. Typicky před Vánoci roste potřeba optimalizace cash flow společně se zvýšenou poptávkou po spotřebitelských produktech. V posledních měsících se v Česku prodlužuje průměrná splatnost faktur v mnoha odvětvích – stavebnictví, skladování, velkoobchod, maloobchod i e-commerce. 

Potvrzuje se nám, že velcí odběratelé tlačí splatnosti faktur nahoru a požadují po svých dodavatelích 60 a více dnů,“ říká Adam Šoukal, CEO Platební instituce Roger.

V době sezóny je udržení zdravého toku peněz palčivou otázkou

Zvýšená poptávka během vánoční sezóny a požadavky na rychlé doručení mají často negativní vliv na provozní finance firem. Jako řešení výkyvu cash flow odborníci doporučují postoupení pohledávky faktoringovým společnostem. Klienti tak dostanou peníze na účet před splatností faktury, stabilizují peněžní tok a mohou investovat do rozvoje firmy a nových zakázek. Řešení je efektivní obzvlášť v návaznosti na aktuální zvýšení sazeb ČNB, které se brzy projeví na cenách standardních bankovních produktů. 

Platební instituce Roger pomáhá efektivně překonat náhlý nárůst v nákladech pomocí faktoringu, tedy zkracováním dlouhé splatnosti faktur na 3 dny. Až na krizové roky 2009 a 2014 se ve čtvrtém kvartálu neustále zvyšuje množství profinancovaných faktur u všech členských společností ČLFA (Česká leasingová a finanční asociace). Zvýšený objem tedy není s příchodem podzimu žádným překvapením. 

Data z minulých let ukazují na nárůst v období předvánoční sezóny a profinancovaný objem faktur na podzim roku 2021 tenhle trend jen potvrzuje. Prostřednictvím faktoringové služby Roger Platba a Invoice Financing jsme v září a říjnu letošního roku profinancovali faktury za téměř miliardu korun.

Online faktoring s třídenní splatností a bez fixních poplatků

Fintech Roger byl založen v roce 2013. Cesta k první miliardě trvala celkem 4 roky a díky inovativnímu řešení se časová vzdálenost k dalším miliardám neustále zkracovala. “Čeští podnikatelé mají stále větší zájem o efektivnější provozní financování a zkrácení splatnosti faktur je jednou z cest. V dalších měsících očekáváme další nárůst. Souvisí to i s tím, že potřeba provozních peněz se zvyšuje s rostoucími cenami materiálů a jejich špatnou dostupností. Firmy se musí důkladně předzásobit a potřebují na to finanční zdroje,” dodává Adam Šoukal.

Jen za první čtvrtletí roku 2021 Platební instituce Roger, jejíž hlavní činností je faktoring (prodej faktur) a forfaiting, profinancovala miliardu korun. V reakci na pandemickou situaci vzrostl objem za první pololetí 2021 téměř o dvojnásobek v porovnání s prvním pololetím roku 2020. 

Za růstem profinancovaných faktur stojí 2 hlavní produkty. Služba Roger Platba umožňuje rozvíjejícím se společnostem zkrátit splatnost faktur na 3 dny. Na druhé straně služba Invoice Financing poskytuje velkým odběratelům možnost optimalizovat obchodní toky se svými dodavateli s cílem optimalizovat jejich pracovní kapitál. 

Newsletter