Za první pololetí 2019 vykázala Raiffeisenbank zisk ve výši 2,8 miliardy korun

Čistý zisk banky Raiffeisenbank za první pololetí roku 2019 dosáhl výše 2,8 miliardy Kč, což představuje meziroční růst o 69,4 %. Celkové provozní výnosy vzrostly o 15,7 % na 5,99 miliardy Kč.

Ostatní výnosy banky, které zahrnují především výnosy z operací na finančních trzích, meziročně klesly o 7,9 % na 677 milionů Kč. Čisté úrokové výnosy banky vzrostly o 22,6 % a dosáhly tak výše 4,24 miliardy Kč. Tento růst je tažen zejména nárůstem tržních sazeb. Čisté příjmy z poplatků klesly o 11 % na 853 milionů Kč.

„V průběhu prvního pololetí 2019 se v porovnání se stejným obdobím loňského roku zvýšil objem depozit i úvěrů Raiffeisenbank. Čistý zisk banky přitom vzrostl na 2,8 miliardy Kč,“ řekl generální ředitel a předseda představenstva Raiffeisenbank Igor Vida.

„I ve druhém čtvrtletí letošního roku oslovila naše nabídka v oblasti spořicích účtů značné množství nových klientů. Úspěšnou akvizici jsme podpořili také spoluprací s naší sesterskou společností Raiffeisen stavební spořitelna,“ dodal Vida.

„Jednou z našich priorit je kontinuální zvyšování komfortu pro zaměstnance i klienty banky. Druhý kvartál 2019 se tak opět nesl ve znamení zavádění technologických novinek. Klientům jsme představili nové funkcionality jak internetového, tak mobilního bankovnictví a dále se připravujeme na podzimní spuštění okamžitých plateb. Pokračuje i významný projekt nového front‑endu pro naši pobočkovou síť,“ uvedl Vida.

Celková aktiva banky dosáhla výše 369,7 miliardy Kč a meziročně tak vzrostla o 8,1 %. Objem poskytnutých úvěrů klientům se meziročně zvýšil o 7,5 % na 243 miliard Kč. K růstu přitom došlo primárně v oblasti financování domácností (hypotéky a spotřebitelské úvěry), ale i firem. Objem přijatých vkladů od klientů se meziročně zvýšil o 9,1 % na 272 miliard Kč.

Provozní náklady ve výši 3,22 miliardy Kč se v meziročním srovnání zvýšily o 9 %. Tento nárůst je primárně způsoben investicemi v oblasti IT.

Raiffeisenbank si i nadále udržuje velmi dobrou kvalitu svého úvěrového portfolia. Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek jsou v absolutní hodnotě v meziročním srovnání nižší o 649 milionů Kč, když v prvním pololetí 2019 došlo k čistému rozpuštění opravných položek ve výši 473 milionů Kč. Tento kladný výsledek je způsoben rozpuštěním rezerv primárně v segmentu domácností, nicméně vztahuje se i k segmentu firem.

Kapitálová přiměřenost banky k 30. červnu 2019 dosáhla výše 17,21 %. Na konci dubna 2019 rozhodla valná hromada banky o rozdělení zisku za rok 2018 ve výši 3,36 miliardy Kč, kdy částka 1,15 miliardy Kč byla použita na výplatu akcionářů a částka 2,21 miliardy Kč byla převedena do nerozděleného zisku. Navýšení nerozděleného zisku má pozitivní dopad na kapitálovou přiměřenost banky.

Newsletter