Dolarový index oslabil zpět pod 92 bodů. Euro po včerejším výprodeji po dosažení 1,2000 EURUSD nabírá další zisky. Koruna po pondělním oslabení drží hodnoty nad 26,20 za euro. Nad očekávání lepší revize HDP za 3Q neměla výraznější vliv.

Začalo nové období Fondů EHP a Norska, ČR získá 5 miliard

Dnes bylo v pražském Planetáriu oficiálně zahájeno třetí období Fondů EHP a Norska v České republice. Během nového programového období bude možné až do roku 2024 podpořit těmito prostředky širokou škálu projektů za přibližně 5 miliard korun. Zároveň byly slavnostně podepsány Dohody o Programu Kultura a Programu Životní prostředí. Po vyhlášení výzev bude už v blízké době možné podávat projektové žádosti.

Na slavnostním zahájení pořádaném Národním kontaktním místem Fondů EHP a Norska v České republice zastupovala Českou republiku náměstkyně ministra financí Lenka Dupáková. Za donorské země se akce zúčastnili velvyslanec Norského království J. E. Robert Kvile, velvyslanec Islandské republiky J. E. Thórir Ibsen a zástupce velvyslanectví Lichtenštejnského knížectví Dominik Marxer. Přijeli také zástupci partnerů na úrovni programů z donorských zemí, zprostředkovatelé jednotlivých programů a programových partnerů z České republiky.

„Od podpisu Memorand v září 2017 jsme udělali v přípravě všech programů velký pokrok. Důkazem je, že dvě Dohody o programu byly již podepsány, a to programu Vzdělávání a programu Justice, a další dvě Dohody o programu budou podepsány dnes při této významné události. Chtěla bych využít této příležitosti a poděkovat donorům a partnerům za dlouhodobou podporu a spolupráci, která bude jistě úspěšně pokračovat i nadále,“ prohlásila náměstkyně ministra financí Lenka Dupáková.

“Mluvím i za naše partnery z Islandu a Lichtenštejnska, když říkám, že naše spolupráce s Českou republikou v rámci Fondů EHP a Norska je dlouhodobě vynikající. Podařilo se nám uskutečnit více než tisíc projektů, které lidem ve všech částech republiky prokazatelně pomohly, ať už jde o lepší služby v nemocnicích, opravené památky či ochranu životního prostředí. Jsem také velmi rád, že sdílíme základní hodnoty, na kterých jsou Fondy EHP a Norska postaveny, a to je respekt k lidským právům a důležitost mezilidské tolerance,“ uvedl norský velvyslanec Robert Kvile.

Účastníci zahajovací konference představili vybrané programy, nastínili oblasti podporovaných aktivit a také možnosti podpory bilaterální spolupráce pro instituce z České republiky a donorských zemí. Dále oznámili i předpokládané termíny vyhlášení výzev. První, nyní již ukončená výzva na podporu bilaterální spolupráce, byla vyhlášena v srpnu loňského roku, další výzva bude otevřena na jaře 2019. V současné době je otevřena výzva v programu Vzdělávání. Další výzvy v ostatních programech budou následovat v průběhu roku 2019 a příštích letech programového období.

Česká republika je příjemcem podpory z Fondů EHP a Norska již od roku 2004 a doposud z nich získala na podporu mnoha zajímavých projektů více než 6 miliard korun. Ve třetím období, které potrvá 7 let, budou částkou přibližně 5 miliard korun do roku 2024 podpořeny projekty zaměřené především na výzkum, ochranu životního prostředí, kulturní dědictví a spolupráci v kultuře, veřejné zdraví, vzdělávání a spolupráci v justici. Velký důraz je kladen na lidská práva, začlenění Romů a rozvoj občanské společnosti. Projekty budou podporovány prostřednictvím programů, které zastřešují jednotlivé oblasti podpory.

Newsletter