Zahraniční obchod ČR dosáhl v září výrazně vyššího přebytku bilance

Podle předběžných údajů skončila v září bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 25,1 mld. Kč, který byl meziročně o 14,4 mld. Kč vyšší. Uvedl to dnes Český statistický úřad.

Celkovou bilanci zahraničního obchodu v národním pojetí ovlivnil příznivě především meziročně vyšší přebytek bilance motorových vozidel o 7,3 mld. Kč, hlavně díky růstu jejich vývozu o 14,0 mld. Kč.

Saldo ostatních dopravních prostředků se přechodem z pasiva do aktiva zlepšilo o 2,8 mld. Kč a deficit bilance ropy a zemního plynu se zmenšil o 1,8 mld. Kč. Kladné saldo se stroji a zařízeními se meziročně zvýšilo o 1,3 mld. Kč.

Nepříznivý vliv na celkovou bilanci měl větší schodek obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 1,3 mld. Kč a základními farmaceutickými výrobky a přípravky o 1,0 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v září přebytkem 71,3 mld. Kč a byla tak meziročně o 11,7 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 3,4 mld. Kč a dosáhl 44,5 mld. Kč.

Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 1,7 % a dovoz o 1,9 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu (o 0,3 %) a stagnaci dovozu.

Ve srovnání se stejným měsícem roku 2018 vzrostl vývoz o 8,0 % na 324,7 mld. Kč a dovoz o 3,4 % na 299,7 mld. Kč. Letošní září mělo o dva pracovní dny více než září předchozího roku.

V lednu až září 2019 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 141,2 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 54,6 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 4,0 % a dovoz o 2,0 %.

Newsletter