Zájem o práci v ČEZ loni stoupnul, firmu posílilo 1172 nových zaměstnanců

Navzdory covidu tak v průběhu 2020 největší česká energetika nabrala o 8,5 % víc lidí než v předešlém roce. Třetinu nových nástupů loni tvořili vysokoškoláci, podobný podíl připadá na mladé do 30 let. Velkým tématem pro firmu je digitalizace, shání desítky odborníků.

Noví specialisté na informační technologie a digitalizaci nastoupili loni do všech částí Skupiny ČEZ. Nejvíce jich ale směřovalo do oblasti prodeje a distribuce, kde se jednalo zhruba o 8 % z nově přijatých lidí. V obou totiž probíhají ambiciózní digitalizační programy s cílem zvýšit efektivitu a uživatelský komfort a zároveň snížit náklady a environmentální dopady. V rámci mateřské společnosti ČEZ, a. s., zase nejvíce nabírala jaderná divize.  Loňské statistiky ta odrážejí strategii Skupiny ČEZ postavenou na modernizaci distribuce, bezpečném provozu stávajících zdrojů a rozvoji nové energetiky.

 „Loňský rok zasadil české ekonomice tvrdou ránu, jsem proto ráda, že ČEZ zůstává ostrovem stability a důvěry i v otázce zaměstnanosti. Dokazují to opakovaná vítězství v anketách o nejžádanějšího zaměstnavatele. Těší mne, že práce u nás láká šikovné lidi, kteří s námi chtějí energetiku připravit na výzvy 21. století,“ říká členka představenstva a leader udržitelného rozvoje Michaela Chaloupková.

ČEZ například vyhrál anketu Top Zaměstnavatelé 2020, kde hlasují studenti vysokých škol. Kromě hlavní ceny Jasná volba opět dosáhl na první místo v kategoriích Technik, kde se započítávají hlasy 20 % studentů technických oborů s nejlepším prospěchem, a v oborové kategorii Energetika, plynárenství a petrochemický průmysl. V ocenění Sodexo Zaměstnavatel roku 2020 zvítězil ČEZ, a. s. v kategorii Zaměstnavatel nad 5000 zaměstnanců a společnost ČEZ Distribuce se umístila na druhém místě jako Zaměstnavatel do 5000 zaměstnanců.

Pro mladé i pro starší a pokročilé

ČEZ si v loňském roce udržel mezi přijatými pracovníky vysoký podíl vysokoškoláků – celkem tvořili 36 % příchozích, tedy téměř stejně jako v předešlém roce. I když tradiční osobní setkání s perspektivními zaměstnanci na univerzitách se loni z velké části musela přesunout on-line, vyplácí se dlouhodobá spolupráce ČEZ s vysokými školami. Také podíl nově přijatých mladých lidí do 30 let zůstal podobný jako předloni, tvořili 40 % příchozích. Zajímavostí je ale také téměř 9 % nově přijatých v kategorii nad 50 let.

„V ČEZ se snažíme o diverzitu pracovního prostředí. Pokud splňují naše kvalifikační požadavky, jsou i starší zkušení technici z jiných oborů vítanou posilou týmů. Stejně jako podporujeme zaměstnávání čerstvých absolventů, nevidíme důvod nečerpat i z velmi silné základny pracovníků nad 50 let,“ doplňuje Chaloupková. Sami energetici zůstávají většinou své profesi věrní až do důchodu. Ostatně celá čtvrtina loňských odchodů z ČEZ připadá právě na věkovou kategorii nad 60 let.

V průměru na svých kariérních stránkách www.kdejinde.cz inzeroval ČEZ loni osmdesát pět volných pozic měsíčně. Na jednu pozici se hlásilo průměrně 19 zájemců, patrné jsou ale výkyvy v květnu a v říjnu, kdy na jedno vypsané místo reagovalo cca 26 lidí. Křivky reakcí tak přesně kopírují jarní a podzimní vlnu covid-19. ČEZ se v současnosti soustředí na plnění klimatických závazků, digitalizaci distribučních sítí, jadernou energetiku a rozvoj moderní, decentralizované energetiky a služeb zaměřených na energetické úspory.

Newsletter