Zaměstnanecké fórum zahajuje činnost v České republice

Přes rekordně nízkou nezaměstnanost trápí české zaměstnance celá řada palčivých problémů. Z průzkumu, které Zaměstnanecké fórum připravilo ve spolupráci s Kantar TNS  (v příloze) vyplývá celá řada problémů jako například tlak na nevykazování přesčasů, minimální valorizace platů, nedodržování zákoníku práce, nereálné pracovní normy a zneužívání volného času zaměstnanců.

„ZamForum je reakce. Reakce na každodenní realitu plnou vystresovaných a přetížených zaměstnanců. Zaměstnanců, kteří díky nepřiměřenému stresu podávají výrazně nižší pracovní výkony. Zaměstnanců, kteří tento stres pak dále přenáší na své rodiny, a toto chceme změnit“, říká předseda Zaměstnaneckého fóra Petr Novák. „Zaměstnanecké Fórum jsme založili proto, abychom pomohli zaměstnancům tyto podmínky zlepšit a přiblížit se standardům Evropské unie,“ dodal.

„Podstatné je, že přinášíme nové pojetí odborů. Odborů, které reagují na aktuální trend společnosti, kdy zaměstnanci nejsou ochotni podávat maximální výkon pouze pod tlakem, ale dominantním faktorem se stává motivace a komunikace ze strany zaměstnavatele. Pozitivním dopadem pro firmy je výrazně vyšší produktivita práce takto motivovaného zaměstnance,“ uvedl Novák.

Registrovaný člen Zaměstnaneckého fóra získává odbornou právní podporu a profesionální tým, který vyjednává se zaměstnavatelem. Důležitým  benefitem je také ochrana identity, to znamená, že zaměstnavatel se jméno člena bez jeho souhlasu nedozví.

 

Newsletter