Zápis ze zasedání australské centrální banky: RBA je připravena dále upravit nákupy aktiv, bude-li to potřeba, výhled záporných úrokových sazeb je nepravděpodobný, centrální banka zůstává zavázána, že hlavní sazbu nezvýší, dokud se inflace neodstane udržitelně na cíl 2-3 %, cílení tříletého výnosu na 0,1 % zůstává, změna nebyla zvažována

Newsletter