Zástupci Liberty House prezentovali návrh dohody o plánu pro AMO

Zástupci společnosti Liberty House, která podala závaznou nabídku na koupi ostravské hutě ArcelorMittal, se dnes setkali s místními odbory. Společnost Liberty na schůzku přinesla návrh rámcové dohody ohledně budoucích plánů pro huť, týkající se investic, zaměstnanosti a dalších otázek, které byly ze strany odborů v minulosti pokládány.

„Dnes jsme přišli poskytnout odpovědi na otázky vznesené odboráři a přinesli jsme návrh písemné dohody, která nastavuje rámec pro naši spolupráci s odbory a obsahuje sadu našich závazků pro budoucnost ostravského podniku. Naše odpovědi reagují na hlavní obavy odborů, které jsme doposud slyšeli, naprosto však chápeme, že je potřeba společně pracovat na dalších úpravách dokumentu – na dnešním jednání nebylo žádné téma uzavřeno. Každopádně, naším společným cílem je růst a úspěch a věříme, že dnes jsme na této cestě udělali první krok,“ uvedl Jon Bolton, výkonný ředitel Liberty House.

„Dohodli jsme se, že se znovu potkáme přibližně za dva týdny, abychom diskutovali další detaily, a že v průběhu čtyř týdnů bychom rádi dosáhli dohody,“ doplnil Jon Bolton.

Newsletter