Zátěžové testy ČNB potvrzují odolnost bankovního sektoru

Výsledky makrozátěžových testů České národní banky potvrzují dostatečnou odolnost českého bankovního sektoru vůči případným nepříznivým šokům.  

Zátěžové testy bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na základě dat ke konci září 2017,ukázaly, že by kapitálová vybavenost celého bankovního sektoru zůstala výrazně nad 8% regulatorním minimem i v případě vysoce nepříznivého scénáře. Ten předpokládá silný pokles ekonomické aktivity v ČR i v zahraničí. Hlavními zdroji odolnosti sektoru jsou jeho celkový kapitálový poměr, který k 30. září 2017 dosahoval 18,4 %, a stávající ziskovost.

Prostřednictvím zátěžových testů ČNB pravidelně hodnotí dopady výrazně nepříznivých scénářů budoucího vývoje ekonomiky na domácí bankovní sektor.

Marek Zeman
ředitel odboru komunikace ČNB

Newsletter