Ekonomický komentář ČBA: ČNB v lednu odprodala devizové rezervy v objemu 122 mil. euro (3 mld. Kč)

ČNB v průběhu ledna prodala výnosy z devizových rezerv v celkové výši 122 mil. euro, což odpovídá zhruba 3 mld. Kč. Prodávaný objem deviz představuje zhruba 6  mil. euro za den, zatímco průměrný denní obrat na spotovém trhu dle lednového šetření ČNB se pro eurokorunu pohyboval kolem 660 mil. euro. Z toho plyne, že odprodávaný objem byl dostatečně malý, aby výrazněji neovlivnil kurz koruny, ačkoli samotný signál ČNB o zahájení odprodejů výnosů byl pro korunu pozitivní faktor.

ČNB odprodávala výnosy z devizových rezerv již v minulosti v letech 2004-2012. Odprodeje začaly v dubnu 2004, tj. rok a půl poté, co ČNB ukončila intervence z let 2001 a 2002. Ty však byly ve srovnání s kurzovým závazkem let 2013–2017 minimální, celkově činily 2,8 mld. euro ve srovnání s necelými 76 mld. euro z let 2013–2017. Odprodeje výnosů pak od roku 2009 do roku 2012 činily v průměru 83 mil. euro měsíčně, tj. 1 mld. euro za rok. V letech 2004–2008 byly mírně nižší a ne zcela pravidelné . Odprodeje ČNB ukončila v listopadu 2012, aby podpořila svou rétoriku proti posilování koruny, v listopadu 2013 pak ČNB zahájila kurzový závazek.

Ačkoli ČNB intervence proti posilování koruny ukončila v dubnu 2017, od té doby její devizové rezervy narostly o dalších více než 30 mld. euro. Koncem února tak jejich výše činila dle dnes zveřejněných dat 3 936 mld. Kč (157 mld. EUR/176 mld. USD), což představuje přes 64 % HDP. Devizové rezervy tak dále narůstají nejen z titulu výnosů, ale například i skutečnosti, že přes ČNB prochází i peníze z evropských fondů, aby jejich přeměnou na trhu nedocházelo ke skokovým výkyvům kurzu. To je běžný standard i v jiných zemích, ale například polská centrální banka z titulu oslabování zlotého v posledních týdnech oznámila, že začne letos evropské fondy měnit na trhu. Polská centrální banka i maďarská centrální banka však disponují podstatně menším objemem devizových rezerv vůči HDP (Polsko mírně nad 20 %, Maďarsko mírně pod), proto se snaží hledat i jiné cesty, aby zabránily současnému oslabování svých měn.

Odprodávání rezerv probíhalo patrně v obdobném objemu i během února a na začátku března, než ČNB vstoupila na trhu aktivněji minulý patek, aby zabránila dalšímu oslabování koruny. Vzhledem k velikosti devizových rezerv ČNB je však patrné, že je snaha ČNB zabránit oslabení koruny pro trh dostatečně důvěryhodná.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter