Pravděpodobnost snížení britských sazeb v srpnu klesla z 50 % na 25 %. Libra zpevnila nad 1,3000 GBPUSD. Dolar plošně oslabuje. Proti euru nad 1,0930 a proti koruně pod 23,15.

Zásady ochrany osobních údajů a další zpracovávání zákaznických údajů

V tomto dokumentu naleznete základní principy ochrany osobních údajů a přehled o zpracovávaných údajích návštěvníků našich webových stránek.

Kdo spravuje a zpracovává Vaše údaje?

Web www.roklen24.cz je provozován společností Roklen Holding a.s., IČ: 06083269, se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 22469.

Společnost Roklen Holding a.s., patří do finanční skupiny společnosti Roklen, která zahrnuje také společnosti Roklen360 a.s. a Fundlift, s.r.o. V rámci této skupiny může dojít k předávání osobních údajů. Důležité však je, že žádná z těchto společností dále nezpracovává Vaše údaje pro jiný účel, než pro který jste nám osobní údaje svěřili, pokud s tím nedáte souhlas.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a pro jaké účely? 

Nezískáváme ani nezpracováváme žádné Vaše osobní údaje, kromě IP adresy, která je ukládána prostřednictvím cookie, které ale nepřiřazujeme ke konkrétnímu člověku a slouží tedy pouze pro statistické vyhodnocení čtenosti našich článků.

Pokud zadáte svůj e-mail k odebírání newsletterů, souhlasíte tímto se zpracováním Vaší e-mailové adresy pro účely zasílání těchto newsletterů (bližší specifikace souhlasu a konkrétní správce osobních údajů jsou vždy uvedeny v souhlasu). Tento souhlas můžete odvolat metodou opt-out, která je v zápatí každého newsletteru.

Co jsou soubory cookie a jaké druhy cookie používáme?

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Cookie pro návštěvníky webu nepředstavují nebezpečí. Neslouží nám k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Povolením cookie souhlasíte s využíváním cookie naším webem. Cookie využíváme pro účely využívání nástroje Google Analytics (údaje jsou zpracovávány společností Google Inc.). Cookie jsou využívány pouze pro účely nástroje Google Analytics, který používáme k analýze čtenosti našich článků.

Pokud nechcete tyto cookie ukládat, je možné jejich používání zablokovat přímo ve Vašem prohlížeči. Pokyny, jak vypnout cookie ve Vašem prohlížeči, naleznete na webové stránce podpory prohlížeče.

Jak zabezpečujeme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zabezpečujeme způsobem, který ochrání Vaše údaje před jejich zneužitím, ztrátou a neoprávněným přístupem.  Pro zabezpečení využíváme například:

 • omezení fyzického přístupu do našich prostor podnikání,
 • omezení přístupu k informacím, které o Vás shromažďujeme,
 • zabezpečení systému SSL certifikátem a šifrováním,
 • pokud již pro zpracovávání údajů není žádný účel, likvidujeme Vaše údaje tak, jak to vyžaduje zákon.

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Dle Obecného nařízení máte ve vztahu k Vašim osobním údajům právo:

 1. na informace,
 2. na přenositelnost Vašich osobních údajů,
 3. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům
 4. požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo jejich doplnění,
 5. požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů,
 6. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 7. požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu (pouze pokud neexistuje jiný zákonný důvod),
 8. odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů,
 9. právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování,
 10. podat stížnost u dozorového orgánu, který je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Jak můžete vznést námitku?

Pokud budete se zpracováním osobních údajů nespokojeni, můžete vznést námitku. Vaše osobní údaje v takovém případě nebudeme pro daný účel zpracovávat, pokud však nebudeme mít závažné a oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Kde nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoliv dotazu o ochraně osobní údajů a využití svých práv nás kontaktujte na e-mailu: info@roklen.cz nebo písemně na adrese: Roklen Holding a.s., Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Poslední aktualizace: 03.07.2020

 

Pravidla pro používání webových stránek

Úvodem

Tento dokument byl připraven skupinou Roklen („Roklen“) zahrnující společnosti Roklen Holding a.s. a Roklen360 a.s. a upravuje pravidla používání webových stránek Roklenu („Stránky“) třetími osobami („Uživatelé“).
Před použitím Stránek by se měl Uživatel nejdříve seznámit s následujícími pravidly pro jejich používání („Pravidla“). Pokud s Pravidly nebude Uživatel souhlasit, měl by Stránky opustit a nadále je nepoužívat, protože používáním Stránek Roklen automaticky u daného Uživatele předpokládá jeho souhlas s Pravidly.

Vlastnictví obsahu Stránek

Vlastníkem a provozovatelem je Roklen, případně některá společnost patřící do skupiny Roklen.
Na Stránkách mohou být zobrazovány informace poskytnuté Roklenu jeho smluvními partnery (např. zahraničními burzami nebo poskytovateli dat), které jsou ve vlastnictví těchto subjektů.

Omezení využívání obsahu Stránek

Uživatelé nejsou bez souhlasu Roklenu oprávněni:
– archivovat, rozšiřovat nebo sdělovat jakýmkoli třetím osobám jakékoli informace uvedené na Stránkách; nebo
– využívat obsah Stránek k systematickému zpracování, spojování s jinými autorskými díly, vytváření databází nebo činnostem jiným než prohlížení Stránek pro osobní potřebu Uživatele.

Užití Stránek Uživatelem mimo jeho osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv Roklenu a současně může být i neoprávněným zásahem do práv třetích osob poskytujících informace, jež jsou prostřednictvím Stránek zpřístupněny a šířeny.

Uživatelé nesmějí:
– zasahovat do technického nebo obsahového provedení Stránek
– užívat zde informace uvedené na Stránkách v rozporu s příslušnými právními předpisy.

Vyloučení odpovědnosti

Každý Uživatel užívá Stránky na vlastní riziko.
Přestože byl obsah Stránek získán ze zdrojů, které Roklen považuje za spolehlivé a důvěryhodné, Roklen neodpovídá za:
– aktuálnost, úplnost, pravdivost, včasnost či správnost jakýchkoli informací, dat a prohlášení obsažených na Stránkách, které jsou brány z veřejně dostupných zdrojů nebo byly poskytnuty třetími stranami (např. možné prodlevy při zobrazování aktuálních kursů investičních nástrojů obchodovaných na zahraničních trzích);
– jakékoli přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku dočasné či trvalé nemožnosti využití jejich obsahu;
– pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na Stránkách;
– povinnosti třetích osob, které prostřednictvím Stránek nabízí své služby; a
– obsah webových stránek, na něž vedou odkazy ze Stránek.

Roklen nezaručuje bezchybné a nepřetržité fungování Stránek.

Kontakt pro řešení obtíží při nefunkčnosti Stránek nebo zájmu o nekomerční využití jejich obsahu

V případě technických obtíží při využívání Stránek nebo zájmu o nekomerční využití informací uvedených na Stránkách se může Uživatel obrátit na administrátora Stránek prostřednictvím emailu info@roklen.cz.

Informativní charakter Stránek

Informace uvedené na Stránkách mají pouze informativní charakter.
Pokud nevyplývá z obsahu Stránek jinak, informace uveřejněné na Stránkách nejsou právním, daňovým ani investičním poradenstvím, investičním doporučením či analýzou investičních příležitostí a nelze je považovat za návrh na uzavření smlouvy.

Možnost jednostranné změny Stránek nebo Pravidel

Roklen si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění Uživatelů změnit nebo odstranit část obsahu Stránek.
Roklen si také vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění Uživatelů změnit Pravidla. Jakákoli změna Pravidel je vůči Uživateli účinná okamžikem uveřejnění nové verze Pravidel na Stránkách.

Závěrem

Uživatelé berou výše uvedené informace na vědomí a používáním Stránek s nimi souhlasí.

Poslední aktualizace: 03.07.2020

Newsletter