Počet účetních vzrostl za posledních 10 let o 20 %. Podnikatelů přibylo jen 8 %

Počet podnikatelů vzrostl od roku 2008 o necelých 8 %. Přitom účetních poradců a osob zabývajících se vedením účetnictví a daňové evidence, je více o pětinu. Nárůst reflektuje trend v účetnictví, které je v posledních letech stále častěji outsourcováno. Odborníci z poradenské společnosti BDO upozorňují na souběžný vývoj, kdy roste tlak na modernizaci a komplexitu účetnictví, kterému se jednotliví účetní nedokáží přizpůsobit. Cestou je slučování účetních pod větší společnosti. Větší celky přinášejí úsporu nákladů a umožňují investice do nejnovějších technologií.

Zatímco celkový počet podnikatelů mezi lety 2011 a 2014 klesal, živnostníků s předmětem podnikání „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“ přibývá nepřetržitě od roku 2008. Za posledních deset let došlo k růstu z 69 tisíc na více než 83 tisíc, tedy o více než 20 %.

Vysoká poptávka u mzdového účetnictví

Při srovnání s 8% nárůstem aktivních OSVČ jako celku jde o velice pozitivní trend. Podle odborníků z poradenské společnosti BDO má více příčin. „V průběhu posledních let sledujeme v oblasti účetnictví velkou míru outsourcingu. Nejtypičtějším příkladem je mzdové účetnictví. Firmy i malí podnikatelé se soustředí na hlavní předmět svého podnikání a účetní i daňové poradenství z toho důvodu přenechávají externím specialistům,“ poukázala na jeden z důvodů výrazného nárůstu účetních a daňových poradců partner poradenské společnosti BDO Dana Trezziová.

Spojování malých hráčů

Do České republiky v posledních letech přichází tendence ke konsolidaci oboru. Vznikají velké účetní firmy a poradenské společnosti na to reagují vytvářením sítě kanceláří. „Utváření větších celků přináší významnou úsporu nákladů. Dalším motivem je možnost nabídnout služby nejen malým podnikatelům, ale také středním i velkým firmám. Jednotliví účetní či daňoví poradci by tyto větší klienty nedokázali svou omezenou nabídkou oslovit,“ vysvětlila Trezziová. Zavedené společnosti reagují vytvářením sítě poradenských kanceláří. Jejich výhodou je zejména sdílené know-how v rámci společnosti, které doplňuje geografická blízkost klientům.

Investice do moderních nástrojů

V posledních letech se oblast účetního a daňového poradenství posunula také ve vývoji IT systémů. „Velké společnosti uvolňují nemalé prostředky do nástrojů jako je business intelligence, automatizace či digitalizace. Tím se celý proces zpřesňuje a zrychluje. Více podnikatelům se zároveň zpřístupní kvalitní odborné poradenství při finančním řízení. Velké poradenské společnosti také mohou nastavit ceny srovnatelné s účetními podnikajícími samostatně,“ doplnila další z partnerů poradenské skupiny BDO Edita Ševcovicová.

Jedno z největších spojení na českém trhu

Trend spojování ve větší celky potvrzuje také transakce z letošního května, když se daňová část skupiny BDO spojila s poradenskou společností Fučík & partneři. Nyní se připojila také účetní část BDO. Silná účetní a mzdová divize se nachází i ve Fučík & partneři, pokračuje tak jedno z největších spojení v tomto segmentu u nás. Firmy v minulém období dosáhly konsolidovaných tržeb v hodnotě přesahující 300 milionů korun. Důvodem spojení je vzájemné posílení společností, které budou doprovázet výrazné investice právě do IT procesů využívajících umělou inteligenci v oblasti účetnictví, mezd a daňových přiznání.

Newsletter