Analytik společnosti Zlaťáky

Jakub Petruška

Jakub Petruška vystudoval Ekonomickou fakultu na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě v Ostravě a v současné době působí ve společnosti Zlaťáky jako investiční analytik a poradce. Drahé kovy jsou kromě obživy rovněž jeho srdcovou záležitostí. Zabývá se zejména fundamentálními analýzami a technickými analýzami komoditních trhů.

Seznam článků

Načítat příspěvky po

Newsletter