Seznam článků

RSS

Narodil jsem se v Brně 13. března 1966. Na zdejší Masarykově univerzitě (dříve UJEP) jsem absolvoval obor Operační výzkum a teorie systémů. Po studiu jsem působil krátce v oblasti výzkumu. Zlom nastal v roce 1991 s mým nástupem do centrální banky, kam jsem přišel v rámci tréninkového programu zaměřeného na finanční trhy, který zajišťovala Světová banka. Po pěti letech jsem se stal ve svých 29 letech (tehdy) nejmladším členem Bankovní rady České národní banky (ČNB). V prosinci 2000 jsem byl jmenován viceguvernérem a funkci jsem obhájil v roce 2002.

Zúčastnil jsem se řady studijních pobytů a stáží, a to zejména v oblasti kapitálového trhu, obchodování s deriváty a řízení rizik. Těmito tématy se zabývám i nyní na odborných konferencích, kurzech a ve své publikační činnosti. Podílel jsem se na analýzách měnově-politického schématu ČNB a na změně způsobu provádění měnové politiky.

Zaměřuji se také na problematiku měnové politiky v centrálních bankách jiných zemí. Po krizi na rozvíjejících se trzích v roce 1997 jsem působil v pracovní skupině, která pracovala na analýze možných změn ve finančním systému. Podílím se na činnosti pracovních skupin MMF a IBRD ohledně správy a makroekonomickém významu devizových rezerv.

Zejména po odchodu z ČNB jsem aktivně vystupoval v médiích, psal jsem mnoho článků zaměřených zejména na ekonomickou politiku, společenské otázky a Evropskou Unii. Většina byla publikována v Respektu a Hospodářských novinách.

Pro mě do té doby neznámou politickou kariéru jsem započal po úspěšné kandidatuře na poslance Evropského parlamentu v květnu 2014. Kandidoval jsem za TOP 09/STAN.

V Evropském parlamentu jsem členem poslaneckého klubu Evropské lidové strany, největšího klubu v Evropském parlamentu. Moje práce ve výborech Evropského parlamentu je převážně ekonomicky zaměřena. Jako člen Hospodářského a měnového výboru jsem se stal stínovým zpravodajem projednávané zprávy o regulaci finančních benchmarků. Dále jsem členem Zvláštního výboru pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem, kde jsem se stal za naši skupinu spolu-zpravodajem zprávy. Tato závěrečná zpráva bude obsahovat doporučení a návrhy řešení v boji s nekalými daňovými praktikami. Jsem náhradníkem ve výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE). Působím také v Delegaci pro vztahy se Spojenými státy a jsem náhradníkem v delegaci pro Korejský poloostrov. Nicméně těžištěm mé práce je výbor ECON a práce za naši delegaci v rámci Evropské lidové strany.

Top zprávy
Přihlašte se, nebo zaregistrujte


Přihlásit se


Zapomněli jste heslo?
Pokud nemáte ještě účet, můžete si ho vytvořit zdarma.

Přihlašte se, nebo zaregistrujte

Tato sekce je dostupná zdarma pouze přihlášeným uživatelům.Přihlásit se

Zapomněli jste heslo?
Pokud nemáte ještě účet, můžete si ho vytvořit zdarma.