Ředitel Odboru makroekonomických prognóz ČNB

Tibor Hlédik

Tibor Hlédik se narodil 9. července 1966 v Hurbanově, na Slovensku. Vystudoval na Přírodovědecké fakultě Universitě J. E. Purkyně v Brně, kde v oboru operační výzkum a teorie systémů získal tituly magistra (rok 1989) a doktora přírodních věd, RNDr. (rok 1991). V roce 1994 obdržel titul MA na Středoevropské univerzitě v Praze (CEU), v roce 2009 dokončil studium PhD. na Katedře měnové teorie a politiky VŠE. Absolvoval rovněž studijní pobyty v Mezinárodním měnovém fondu (MMF), v National Institute of Economic and Social Research v Londýně, a v Sekci ekonomického výzkumu ve Finské národní bance. Do ČNB nastoupil v roce 1994. O dva roky později se stal poradcem člena bankovní rady (BR), po dalších dvou letech se stal členem sboru poradců BR. V letech 1997-98 se aktivně spolupodílel na zavádění inflačního cílení. Od roku 2001 pracoval jako poradce BR v oblasti ekonomického výzkumu. Jako koordinátor oblasti makroekonomického modelování byl též členem Výboru pro ekonomický výzkum ČNB, poradního orgánu bankovní rady. Od listopadu 2004 je ředitelem Odboru makroekonomických prognóz. V oblasti makroekonomického modelování pravidelně poskytuje technickou asistenci v řadě zahraničních centrálních bank. Je ženatý a má dvě děti.

Seznam článků

Načítat příspěvky po

Nepozorovaná, ale o to důležitější: přirozená úroková sazba v ČR

Česká národní banka zvýšila v listopadu hlavní měnověpolitickou úrokovou sazbu (2W repo)...

Newsletter