Brusel hodnotí hospodaření ČR: Výrazné zlepšení, mezery v daních

Celkový stav veřejných financí v České republice se výrazně zlepšil. Přesto stále zůstávají problematické body. Týká se to především daní, konkrétně daňových úniků, nebo udržitelnosti veřejných financí kvůli neefektivitě důchodového a zdravotního systému. Vyplývá to z dnes zveřejněného pracovního dokumentu Evropské komise. Dnešní zpráva bude podkladem ke konkrétním doporučením pro Česko, které komise jako obvykle nabídne v květnu či červnu.     

Zpráva dále upozorňuje, že výběr daní je stále příliš nákladný jak pro státní správu, tak pro poplatníky. Odhadované výdaje na důchody a neefektivní hospodaření ve zdravotnictví pak podle komise zpochybňují dlouhodobou udržitelnost obou systémů.     

Pracovní materiál rovněž upozorňuje, že překážkou pro silnější ekonomický růst a investice nadále představuje neefektivnost a netransparentnost veřejných institucí. „Česká republika dosahuje nízkého hodnocení v případě kvality veřejných institucí, konkrétně v případě korupce,“ uvádí materiál. Na druhou stranu se ČR prý zlepšila v čerpání peněz z evropských fondů.     

Celkového zlepšení dosáhla ČR v případě úrovně nezaměstnanosti. Ale některé sociálně znevýhodněné skupiny stále nejsou na pracovním trhu dostatečně zastoupeny, uvádí zpráva. Týká se to například lidí s malými dětmi, nekvalifikovaných pracovníků nebo Romů.     

Materiály shrnující situaci členských zemí dosud komise publikovala vždy společně s doporučeními, jaká opatření by měly země přijmout ke zlepšení stavu svého hospodářství. Nový tým Jeana-Claudea Junckera se nyní rozhodl shrnutí zveřejňovat o tři měsíce dříve. Má to umožnit hlubší analýzu a diskuse na evropské i národní úrovni před tím, než komise rozhodne o podobě doporučení.     

Podle doporučení komise z loňského června by Česko mělo zjednodušit svůj daňový systém a vylepšit výběr daní. Materiál také připomínal potřebu zajistit dlouhodobou udržitelnost penzijního systému či posílení efektivity a výkonnosti úřadů práce. „Celkově dosáhla Česká republika ohledně loňských doporučení omezeného pokroku,“ uvádí dnešní materiál. 

Newsletter