Češi drží hubu a krok, roboti tu ostrouhají

Drží hubu a krok. Právě tak, říká se, Češi proplouvají dějinami. Nejen těmi politickými. I hospodářskými. Svědčí o tom nová statistika OECD, Employment Outlook 2016 (OECD, 2016). Zaměřuje se na to, jak svolné jednotlivé ekonomicky vyspělé národy jsou, když se jim sahá na mzdy. Konkrétně sleduje procento firem, které v předkrizových letech 2003 až 2008 zaměstnancům buď zmrazily, nebo rovnou snížily mzdu. Češi jsou přeborníci. To procento je totiž u nás nejvyšší, celých 35 procent firem (viz Obrázek 1). Předčíme dokonce Estonce, kteří jsou s 25 procent firem druzí. Estonsko přitom slouží za vzorový příklad země, která byla – na rozdíl třeba od Řecka – s to se velmi dobře vypořádat s důsledky světové finanční krize. Estonci nereptali, když jim utahovali opasky.  Češi by, zdá se, nereptali už vůbec.

Obrázek 1: Podíl firem, které mezi lety 2003 a 2008 zmrazily nebo snížily mzdy

Zato zmínění Řekové, ale ještě více Španělé nebo Italové reptali už v předkrizových letech zjevně velmi halasně. Ve Španělsku si totiž na mzdu dovolila svým zaměstnancům sáhnout jen necelá tři procenta firem, v Itálii pak pět procent. Řecko a Španělsko jsou mezi sledovanými zeměmi jediné dvě, v nichž před krizí ve firemní sféře neprobíhaly vůbec žádné mzdové redukce. Nebude úplně náhodné, že právě tyto země poté finanční krize postihla tak citelně. Nepružný trh práce nebyl schopen náraz absorbovat.

To český pracovní trh je tedy – alespoň z uvedené perspektivy – až překvapivě pružný. Drží se huba, drží se krok, míří se vstříc věku robotů. Právě v něm se Čechům jejich svolnost k mzdové dietě bude ještě hodit. Roboti totiž v ČR – a na Slovensku – představují větší hrozbu než jinde ve vyspělém světě, plyne z uvedené studie OECD (viz Obrázek 2). Česko a Slovensko jsou v ekonomicky vyspělém světě jedinými dvěma zeměmi, kde je robotizací a automatizací – nebo s nimi souvisejícími změnami – ohroženo více než 45 procent zaměstnanců. Česku nesvědčí silné zaměření na průmysl, ještě k tomu hlavně ten automobilový, které je ve spojitosti s dalšími faktory typu špatné organizace práce zdrojem tak vysokého ohrožení robotizací.

Obrázek 2: Rizika plynoucí z automatizace práce

Ale co, bude se držet huba, budou se snižovat mzdy, bude se držet krok tak, že nás ani roboti jen tak nedoženou. Díky ochotě Čechů sáhnout si na mzdy nebude pro zaměstnavatele, zdá se, robotická úspornost ještě dlouho atraktivní. Déle než v jiných zemích.  

Vyšlo v Reflexu.

Newsletter