Češi se půjček nebojí. Třetina dlužníků si zahrává s ohněm

Ekonomika šlape, mzdy rostou. Ale na všechny věci, které si chtějí pořídit, a na všechny radovánky, které by si chtěli dopřát, Čechům současné výplaty stále nestačí. Ti, co nechtějí čekat, se tedy nebojí sáhnout po úvěru. Nový výzkum však naznačuje, že zhruba každý třetí z nich se zadlužuje rizikově.

Zkušenost s nákupem na úvěr má v Česku 60 % obyvatel, téměř dvě třetiny z nich přitom půjčku aktuálně splácí. „Lidé se dívají na svou budoucí schopnost splácet optimisticky a nebojí se zadlužovat, což velice pravděpodobně souvisí s aktuálním vývojem ekonomiky provázeným mimo jiné například růstem mezd,“ komentuje úvěrový apetit Čechů Helena Brychová, gestorka České bankovní asociace (ČBA) pro spotřebitelské chování a finanční vzdělávání.

To podporuje i fakt, že 69 % dotazovaných dlužníků se neobává, že by své půjčky nebyli schopni splatit. Jako důvod k zadlužení respondenti nejčastěji uváděli nedostatek hotovosti, a to téměř v polovině případů. Mnohdy je také nebavilo čekat, až si potřebnou částku našetří, anebo byl impulsem výhodný nákup na splátky (například nulový či nízký úrok).

Bohatneme rychleji, než se zadlužujeme. Strach z investic opadá

Data pocházejí z průzkumu, který si ČBA nechala zpracovat agenturou SC&C na začátku roku. Ten na vzorku 1028 respondentů ve věku od 18-79 let pomocí telefonického a online dotazování zjišťoval, jak Češi uvažují o spotřebním úvěru. Záměrně zde proto nebyly zahrnuty dluhy na kreditních kartách, kontokorent, úvěry ze stavebního spoření a hypoteční úvěry.

Z výzkumu vyplynulo, že na úvěr Češi nejčastěji nakupují auta či motorky, dále pak spotřební elektroniku, což se týká zejména mladých lidí. Frekventované jsou i úvěry na rekonstrukci bytu, spotřebiče či nábytek, které zase více využívají o něco starší generace.

Znepokojivým zjištěním je, že třetina dlužníků vykazuje rizikové chování. To bylo přitom posuzováno podle Indexu rizikového zadlužování ČBA, jenž za rizikové dlužníky označuje ty, kteří z následujících kritérií v součtu získají alespoň 4 body:

  • Spotřebitel je ochotný krýt splátky další půjčkou (2 body)
  • Neschopnost splácet chce spotřebitel řešit další půjčkou (2 body)
  • Aktuálně spotřebitel splácí 3 a více půjček (1 bod)
  • Spotřebitel si půjčil při dlouhodobém nedostatku financí (1 bod)
  • V minulosti měl spotřebitel alespoň 4 půjčky (1 bod)
  • Půjčil-li si spotřebitel na běžnou spotřebu nebo zábavu (1 bod)
  • Spotřebitel si půjčil u nebankovní instituce nebo fyzické osoby (1 bod)

Index, který vychází z přepočtu na celou dospělou populaci, se oproti minulému roku nezlepšil a pohybuje se opět na hranici 20 %. „Lze tedy konstatovat, že rizikové zadlužení se týká 20 %, tj. 1,58 milionů dospělých Čechů,“ upřesňuje Jana Hamanová, ředitelka výzkumu agentury SC&C. Minulý rok byla hodnota indexu dokonce o něco nižší, a sice 18 %.

Jak se zadlužujeme? Ženy si půjčují na živobytí, muži na luxus

Zatímco však zadlužování obecně je poměrně běžné napříč celou populací, rizikové zadlužování se týká spíše specifického segmentu spotřebitelů. Typicky se jedná o mladé lidi (18-34 let) s nižším vzděláním, běžné je, že mají více úvěrů u různých poskytovatelů. To podle Brychové vypovídá o stále nedostatečné osvětě v otázkách finanční gramotnosti, která by měla probíhat (nejen) na základních a středních školách. Respondenti, kteří byli vyhodnoceni jako rizikoví dlužníci, pak také výrazně častěji uváděli, že by neměli problém vzít si novou půjčku na splacení té staré.

Dobrou zprávou ovšem je, že ve většině případů Češi mají povědomí o tom, jak by se měli chovat, pokud se dostanou do finanční tísně a nejsou schopni splácet. Nejčastěji by situaci řešili dohodou o odkladu splátek či konsolidací půjček, což je považováno za správné řešení. Nejhorší možností je pro samotného dlužníka naopak „nedělat nic“, která se v odpovědích ovšem také objevila.

Nicméně, jak dodali autoři, od toho, že lidé vědí, co mají dělat, může být někdy velký kus cesty k tomu, aby to skutečně udělali. Finanční potíže totiž stále zůstávají značně citlivou záležitostí, kterou se lidé často stydí řešit. Toto tabu je tak nutné postupně odbourávat veřejnou diskuzí a osvětou.

Milí a příjemní lidé? Právě oni mají větší šanci zbankrotovat

Newsletter