Český trh práce v poměrně dobré kondici, ukrajinský konflikt však hrozí stále akutněji

Situace na tuzemském trhu práce se v červenci vyvíjela příznivěji, než se očekávalo. Míra nezaměstnanosti setrvala na červnové úrovni 7,4 procenta. Příznivý je stále i výhled do dalších měsíců, ačkoli hrozba, že jej zatemní dopady ukrajinské krize a souvisejících sankcí proti Rusku, je dosud nejakutnější.

Nezaměstnanost v ČR zůstává na 7,4 %. Trh práce pod vlivem protichůdných tendencí

Míra nezaměstnanosti podle dat Úřadu práce zůstala v červenci na své červnové úrovni 7,4 procenta. Analytici přitom počítali s jejím růstem na 7,5 procenta. Důvodem příznivějšího výsledku je skutečnost, že se na pracovním trhu tolik neprojevil příchod absolventů. Tak se ovšem může stát ještě během srpna nebo září.

Zlepšování stavu trhu práce potvrzují i data Českého statistického úřadu, která byla zveřejněna již dříve. Podle nich míra nezaměstnanosti klesla v červnu na 6,2 procenta, z květnové hodnoty 6,3 procenta.

Příznivý vývoj trhu práce je dán již delší dobu trvajícím obecným poklesem nedůvěry v tuzemskou ekonomiku, který se projevuje zhruba od první poloviny loňského roku, a zlepšováním řady makroekonomických ukazatelů, které je patrné zhruba od léta 2013.

V následujících měsících lze očekávat další mírné zlepšování situace na trhu práce. Stále akutnější ohrožení tohoto vývoje však představují geopolitické tenze, zejména pak konflikt na Ukrajině a s ním související sankce namířené proti Rusku. Ty si už začínají vybírat svoji daň i v zemích Evropské unie. Například německá ekonomika se potýká s poklesem průmyslové výroby a za druhé čtvrtletí tak zřejmě vykáže nejlépe jen stagnaci.

Pokračující útlum německé ekonomiky a potažmo i celé ekonomiky eurozóny a případné další zostření sankcí vůči Rusku by se negativně promítly i do stavu tuzemského trhu práce, a v krajním případě zvrátily současný trend pomalu, ale jistě klesající míry nezaměstnanosti.

Newsletter