ČEZ oznámí propad tržeb i zisku. Záchranou dividenda?

Tento týden bude na domácí burze patřit výsledkům stěžejních akciových emisí obchodovaných na pražské burze. Pozornost upoutá především úterní zpráva energetického giganta ČEZ, který před otevřením pražské burzy představí své hospodářské výsledky za první čtvrtletí tohoto roku. Co by nás v nich především mělo zajímat?

Situace se dá shrnout takto: posledním hřebíčkem, na kterém visí akcie ČEZ, je očekávaná dividenda, přičemž dividendu ze zisku roku 2014 management ještě neoznámil. Naše odhady počítají s propadem zisku v 1. čtvrtletí až o 20 % – pokud tedy ČEZ nezveřejní zajímavé navýšení výplatního poměru, akcie velmi pravděpodobně oslabí. Pokud však ČEZ přistoupí k navýšení výplatního poměru směrem k 80 %, na samotných výsledcích nebude tolik záležet a akcie získají podporu pro další růst. 

Růst titulu navzdory propadům zisků

ČEZ již delší dobu trápí pokračující pokles provozního i čistého zisku, což by měla potvrdit i zítřejší čísla. Přesto se titul stal loni nejúspěšnějším na pražské burze, co se týče výkonnosti (+ 14,3 %, po zohlednění dividendy + 22 %) a od začátku roku přidal dalších 7,6 %. Akcie rostou především na očekávání zlepšení dividendové politiky, kterou ale management ne a ne představit. Zítra by mělo dojít na lámání chleba. Trh v tuto chvíli zohledňuje předpoklad navýšení výplatního poměru na zhruba 70 %, cokoli nad tento limit by mohlo akcie dále podpořit.

Kromě informací o dividendové politice bude důležité i vyjádření k výhledu pro letošní rok, spolu s očekávaným potvrzením cílů.

Jak moc ublíží nižší ceny elektřiny či silný dolar?

Co se týče výsledků, očekává se, že i v prvním čtvrtletí tohoto roku se do tržeb promítl pokračující pokles cen elektřiny, ačkoli zmírněný o vyšší objem prodané elektřiny i tepla než ve stejném čtvrtletí loňského roku, kdy se projevila mimořádně teplá a suchá zima. Naše odhady počítají s meziročním poklesem o 5,3 %, přičemž očekávání trhu je nastaveno na pokles tržeb o 2,3 %.

Pokles tržeb by měl být mírně kompenzován pokračujícím snižováním nákladů – naše odhady počítají s meziročním poklesem o 2,6 %. Provozní zisk EBITDA tak očekáváme meziročně o 7,5 % nižší, průměr odhadů trhu počítá s poklesem o 5 %.

Po jednorázových opravných položkách (týkajících se především snížení hodnoty aktiv v Rumunsku), které výrazně ukrojily z provozního zisku EBIT i čistého zisku ČEZu v loňském roce, se obdobné položky letos nečekají. Negativní vliv na čistý zisk by však mělo mít významné posílení dolaru vůči liře v Turecku (během 1. čtvrtletí o zhruba 11 %), kde ČEZ drží dluh denominovaný právě v dolarech – toto posílení by se mělo projevit v položce Zisk/ztráta z cenných papírů v ekvivalenci, čili těsně před položkou Zisk před zdaněním, a negativně ovlivnit tuto položku spolu se snížením čistého zisku. Naše odhady čistého zisku se tak ve stínu tohoto očekávaného negativního vlivu pohybují výrazně pod konsensuálními odhady.

Celkově vypadají odhady následovně:

(v mld. Kč) 1Q 15 odhad Roklen 1Q 15 konsensus* (průměr) Rozmezí odhadů 1Q 14 Meziroční změna od konsensu Meziroční změna od Roklen
Tržby 50,37 51,94 49,6 – 55,88 53,16 -2,29% -5,25%
EBITDA 19,64 20,14 19,46 – 20,97 21,22 -5,08% -7,45%
EBIT  12,59 13,09 12,5 – 13,87 14,37 -8,90% -12,39%
Zisk před zdaněním 9,98 11,24 9,98 – 13,00 12,41 -9,41% -19,58%
Čistý zisk 7,89 9,04 7,89 – 10,38 9,91 -8,79% -20,38%
Čistý zisk (po odečtení minorit) 7,90 9,09 7,89 – 10,38 9,91 -8,29% -20,28%

*Konsensus sestavený společností ČEZ od 14 analytiků včetně odhadů Roklen

Atraktivní dividenda klíčem k dalšímu růstu akcií

Co se týče dividendové politiky, očekává se oznámení jak dividendy ze zisku loňského roku i představení nového výplatního poměru, který má být navýšen nad dosavadní horní hranici 60 %. Náš odhad počítá s dividendou 40 Kč, tedy 72,6% výplatním poměrem. Ten by se mohl jevit jako udržitelný i v následujících letech. Konsensus na trhu počítá s dividendou v rozmezí 35 – 40 Kč, což by znamenalo 63,4% až 72,6% výplatní poměr. Jen pro připomenutí – poslední vyplacená dividenda (dividenda ze zisku 2013) byla ve výši 40 Kč na akcii.

Dividendová politika byla často zmiňovaná v kombinaci se snahou ČEZu najít vhodný akviziční cíl. Minulý týden vypadly z nabídky Slovenské elektrárny, čímž se snížila pravděpodobnost, že ČEZ koupí podíl v nějaké vhodné společnosti do konce tohoto roku.

 Fico vyhrál. ČEZ ztratil zájem o Slovenské elektrárny

Aktuální zůstávají německá aktiva společnosti Vattenfall, jejichž prodej by měl být podle generálního ředitele ČEZu Daniela Beneše zahájen koncem srpna nebo začátkem listopadu tohoto roku. Dalším želízkem v ohni má být pro ČEZ podíl v Pražské plynárenské. O tom má ČEZ zahájit jednání s představiteli Prahy. Průtahy v rámci nákupu dalších aktiv mohou dát prostor pro vyšší vyplacenou dividendu v tomto roce, vzhledem k tomu, že ČEZ hodlá nastavit dividendovou politiku tak, aby byla výplata udržitelná i v následujících letech, nepředpokládáme vyšší výplatní poměr než 80 %.

Změnilo 1. čtvrtletí názor managementu?

Důležité budou i jakékoliv informace managementu ohledně výhledu na tento rok. Očekáváme, že společnost potvrdí dříve vytyčené cíle – provozní zisk EBITDA na úrovni 70 mld. Kč, čistý zisk 27 mld. Kč.

Newsletter