Chmurné pondělí a další anomálie, které by měli investoři znát

Anomálie na finančních trzích znamená, že trh obecně nefunguje tak efektivně, jak by měl, píše ekonom William Schwert z Rochester University. Odchylky obchodování se dlouhodobě ukazují v rámci dní v týdnu nebo například u tzv. zanedbaných akcií. Každý investor by měl proto vědět o „obvyklých“ případech, např. že ceny akcií jsou v pondělí nižší než v kterýkoliv jiný den v týdnu. To je však jen jedna z klíčových anomálií číhajících na investory.

Efektivní trh je, zjednodušeně řečeno, situace, kdy aktuální hodnota cenného papíru reflektuje všechny dostupné informace, které se ho týkají. V mnoha případech tomu ale tak není. Anomálie jsou nazývány svým jménem z dobrého důvodu. Jsou to situace, které se nestávají běžně, a už vůbec by neměly dlouhodobě přetrvávat. Praxe ale hovoří jinak.

Akcie malých firem jsou ziskovější

Jednou z odchylek, kterou zná nebo o ní tuší většina investorů, je, že firmy s menší tržní kapitalizací jsou ziskovější než zavedené nadnárodní korporáty. Částečně to dává smysl, jelikož růst firmy je hlavní silou, která táhne růst akcií. Firma jako Microsoft potřebuje pro desetiprocentní růst navýšit tržby o šest miliard dolarů, kdežto malé společnosti může pro stejný růst stačit jen 70 milionů. Akcie tak zpravidla odráží rychlejší růst malých firem.

„January effect“

Další ze známých anomálií širší investiční veřejnosti je efekt vyššího objemu obchodování v prvním měsíci kalendářního roku. Proč vlastně v tu dobu dochází k daleko častějšímu obchodování na trzích? Jedno z vysvětlení podle serveru Investopedia je, že akcie, které se ve čtvrtém čtvrtletí neukázaly v dobrém světle, se na přelomu roku pro investory stávají nástrojem, jak na poslední chvíli snížit své zdanění výnosů z investic.

Ve Spojených státech se tento častý fenomén nazývá „tax selling“. Tímto výprodejem se některé akcie mohou dostat v lednu na takovou úroveň, kdy jsou pro investory opět atraktivní. Tlak na prodej akcií před 1. lednem a na nákup akcií po 1. lednu je tak spíše logickým vyústěním, nikoli anomálií.

Zanedbané akcie

Efekt zanedbaného akciového titulu (neglected stock) na trzích nastává zejména u firem s menší likviditou. Stejně tak je tato skupina titulů známá tím, že nemá téměř žádnou exponovanost od analytiků v médiích. Tyto společnosti musí být většinou „objeveny“ investory. Chovají se podobně jako akcie malých firem, a jsou tedy ziskovější než známé akcie, alespoň podle teorie.

Dopis akcionářům Vltava Fund: Role dovednosti a náhody

Některé názory ale tvrdí, že tato anomálie ve skutečnosti neexistuje. Jakmile abstrahujeme efekt nižší tržní kapitalizace, neexistuje žádný důkaz, který by prokazoval, že trhem zanedbané akcie jsou ziskovější. To bylo dokázáno sledováním titulů velkých, ale nepříliš známých firem, které neprokazovaly lepší ziskovost než akcie jiné velké společnosti.

Pondělí je černým dnem pro akcie

Jednou z nejvíce záhadných a ve své podstatě nevysvětlitelných anomálií je rozdíl mezi obchodováním v různých dnech v týdnu. Investopedia uvádí, že akcie se více hýbou v pátek než v pondělí. A nejen to, v pátek lze pozorovat trend, kdy akcie získávají na své hodnotě nejvíce. Není to oproti jiným dnům velký rozdíl, ale trend je konzistentní.

Co se týče fundamentu, nic nenapovídá tomu, proč by měl tento trend existovat, lze ho tedy označit za čistou anomálii. Jedinou možností je psychologický faktor optimismu z konce týdne a naopak pesimismu na začátku toho nového. Pondělí je totiž jediným dnem, kdy se hodnota akcií – vypozorováno z historických dat – konzistentně snižuje.

Lze na tržních anomáliích vydělat?

To, že anomálie na trzích existují, je fakt, který nelze vyvrátit. Ale měli by na ně investoři cílit, a dosáhnout tak vyššího zisku? Podle Investopedie je obchodování na základě anomálií velmi riskantní. Mnohé z nich nejsou ve skutečnosti prokázané. A pokud jsou, tak jsou velice těžko předvídatelné. Výzkum William Schwerta z Univerzity v Rochesteru pro NBER prokázal, že téměř všechny nové anomálie zmizí, jakmile se o jejich existenci zveřejní odborný paper.

Mnohé tržní odchylky jsou výsledkem hloubkového výzkumu portfolií se stovkami akciových titulů, které navíc často nezohledňují poplatky nebo daně. Předpokládané mezery na trhu tak poté zaniknou těmito dodatečnými náklady. To ale neznamená, že by investoři neměli s anomáliemi počítat.

Protekcionismus za každou cenu! Investiční zamyšlení nad automobilkami

Investoři by neměli konstantně obchodovat proti denním anomáliím. Pravděpodobně na tom budou ale dlouhodobě lépe, když budou více prodávat akcie v pátek a více kupovat v pondělí. Stejně tak se zdá moudré počkat s nákupem akcií v posledním čtvrtletí na posledních týdnu v prosinci.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter