Dolar se drží v mírném zisku v dolarovém indexu i proti euru. Evropské i americké výnosy rostou. Měny regionu jsou ve ztrátě, jediná koruna dopoledne zpevnila. Kurz se krátce podíval pod support 25,90 za euro, poté ale zisky mírně zkorigoval.

Čína cíl nesplní. Nemusí to být nutně špatně

Jeden z dlouhodobých ekonomických plánů čínské vlády je dostat pracovníky z venkovských oblastí do měst. Jedná se o součást většího cíle transformovat ekonomiku země směrem oblasti služeb a růstu spotřebitelských výdajů. Vláda chce mít v městech asi 70 procent obyvatel. Ale…

…zdá se, že Čína je ve skutečnosti na okraji opačné migrace – mnoho Číňanů se vrací zpět domů. Již v lednu uvedl Národní statistický úřad, že do měst migrující populace v roce 2015 poprvé po třech desetiletích klesla o 5,68 milionů. Adam Minter autor rubriky Bloomberg View uvedl, že část tohoto poklesu lze přičíst ekonomickým důvodům, jako je zhoršení ve výrobním sektoru a zlepšení venkovských ekonomik. Poznamenal také, že lidé migrují zpět také z neekonomických důvodů, jako je péče o stárnoucí rodiče.

 

V měsíční výzkumné zprávě klientům Torsten Slok z Deutsche Bank poukazuje na graf, který zaznamenává procento venkovských migrantů, kteří v průběhu posledních pěti let hledali zaměstnání mimo jejich rodná města. Z grafu (viz galerie článku) je patrné, že procento těchto migrantů se blíží spíše k nule.

Společnost Apple prohrála boj o značku iPhone v Číně

Ačkoli tato opačná migrace není zrovna v souladu s čínským plánem, nemusí být nutně špatná. Jak poznamenal již zmiňovaný Adam Minter – opačná migrace by měla pomoci zmírnit přeplněnost v největších čínských městech a měla by mít také vliv na ostrou příjmovou nerovnost mezi venkovem a městy. Vracející se obyvatelé mají tendenci být více „světoví“ a jsou bohatší, než když odešli. Jsou také více podnikaví. Počet lidí, kteří zakládají nové podnikání na venkově, vzrostl oproti první polovině roku 2015 o 3,1 procenta. To odpovídá asi 2 milionům navrátivších se obyvatel.

Pravděpodobně naléhavějším demografickým problémem je v Číně spíše stárnutí populace. Odhaduje se, že v roce 2050 bude skupina obyvatel, kterým je víc, něž 65 let, přibližně stejné velká, jako populace starší 65 let v Japonsku, Německu, Austrálii a Egyptě dohromady.

Čína vládcem nad cenou zlata?

Newsletter