Čína cíl nesplní. Nemusí to být nutně špatně

Jeden z dlouhodobých ekonomických plánů čínské vlády je dostat pracovníky z venkovských oblastí do měst. Jedná se o součást většího cíle transformovat ekonomiku země směrem oblasti služeb a růstu spotřebitelských výdajů. Vláda chce mít v městech asi 70 procent obyvatel. Ale…

…zdá se, že Čína je ve skutečnosti na okraji opačné migrace – mnoho Číňanů se vrací zpět domů. Již v lednu uvedl Národní statistický úřad, že do měst migrující populace v roce 2015 poprvé po třech desetiletích klesla o 5,68 milionů. Adam Minter autor rubriky Bloomberg View uvedl, že část tohoto poklesu lze přičíst ekonomickým důvodům, jako je zhoršení ve výrobním sektoru a zlepšení venkovských ekonomik. Poznamenal také, že lidé migrují zpět také z neekonomických důvodů, jako je péče o stárnoucí rodiče.

 

V měsíční výzkumné zprávě klientům Torsten Slok z Deutsche Bank poukazuje na graf, který zaznamenává procento venkovských migrantů, kteří v průběhu posledních pěti let hledali zaměstnání mimo jejich rodná města. Z grafu (viz galerie článku) je patrné, že procento těchto migrantů se blíží spíše k nule.

Společnost Apple prohrála boj o značku iPhone v Číně

Ačkoli tato opačná migrace není zrovna v souladu s čínským plánem, nemusí být nutně špatná. Jak poznamenal již zmiňovaný Adam Minter – opačná migrace by měla pomoci zmírnit přeplněnost v největších čínských městech a měla by mít také vliv na ostrou příjmovou nerovnost mezi venkovem a městy. Vracející se obyvatelé mají tendenci být více „světoví“ a jsou bohatší, než když odešli. Jsou také více podnikaví. Počet lidí, kteří zakládají nové podnikání na venkově, vzrostl oproti první polovině roku 2015 o 3,1 procenta. To odpovídá asi 2 milionům navrátivších se obyvatel.

Pravděpodobně naléhavějším demografickým problémem je v Číně spíše stárnutí populace. Odhaduje se, že v roce 2050 bude skupina obyvatel, kterým je víc, něž 65 let, přibližně stejné velká, jako populace starší 65 let v Japonsku, Německu, Austrálii a Egyptě dohromady.

Čína vládcem nad cenou zlata?

Newsletter