Čínská centrální banka dál osekává úrokové sazby

Zdroj: Depositphotos

Čínská centrální banka pokračuje v akomodaci měnové politiky. Poté, co na začátku týdne snížila týdenní repo sazbu a roční úvěrovou facilitu obě shodně o 10 bazických bodů, přišly na řadu hlavní úvěrové sazby sloužící jako referenční pro úvěry. Roční byla snížena o 10 bazických bodů z 3,8 % na 3,7 %, pětiletá pak o pět bodů z 4,65 % na 4,6 %.

Na konci minulého roku se čínská centrální banka starala primárně o dodání likvidity, což spojujeme především s problémy v realitním sektoru. S poklesem úvěrového impulsu se postupně rozhodla podpořit úvěrovou činnost, a to nejprve snížení povinných minimálních rezerv u bank poskytujících úvěry malým a středním podnikům. Poté následovalo výše zmíněné snížení sazeb. Cílem centrální banky je podpora úvěrovací činnosti, a tedy podpora ekonomiky.

Zásadní otázkou je, zda čínské banky začnou opravdu úvěrovat, k čemuž je samozřejmě potřeba poptávka po úvěrech. Nadto nelze vyloučit, že banky budou v tomto procesu opatrnější než dříve. Současné čínské prostředí se nese ve znamení oddlužení, což je záležitost především realitního sektoru, tedy úvěrů delších splatností. Výraznější snížení sazeb u kratších maturit je proto zaměřeno především na menší a střední podniky.

Co se týče reakce trhů, o více než tři procenta roste Hang Sen index. Kratší výnosy čínských dluhopisů klesají, delší jsou ve smíšených číslech. Čínská měna proti dolaru mírně sílí, patrně z titulu cílené podpory růstu, případně i mírně slabším dolarem všeobecně.

Výhledově nelze vyloučit další snížení čínských úrokových sazeb.

 

Zdroj: Bloomberg, Reuters, Investing, TradingView 

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter