Dění v O2: Podrobnosti k rozdělení i výsledkům

(Aktualizováno 20.4. 9:37) Telekomunikační operátor O2 počítá ve svých plánech se zápisem vyčleněné infrastrukturní společnosti CETIN do obchodního rejstříku k 1. červnu tohoto roku. K 15. červnu by pak samotná CETIN měla podat nabídku na odkup vlastních akcií od těch akcionářů, kteří na dubnové valné hromadě akcionářů rozdělení společnosti O2 a výměnu akcií v poměru jedna akcie O2 za jednu akcii CETIN odmítnou. Na setkání s novináři to v pátek uvedli generální ředitel O2 Tomáš Budník a finanční ředitel společnosti Tomáš Kouřil. Přinášíme podrobnosti k CETIN i zprávě, že kvartální výsledky O2 výrazně překonají odhady analytiků.

 Valná hromada o rozdělení a dividendě

O oddělení infrastruktury od dnešní O2 do nové společnosti CETIN a také dividendě z výsledku 2014 bude rozhodovat 28. dubna letošního roku valná hromada akcionářů. Pátek 17. dubna byl posledním obchodním dnem na pražské burze s nárokem na účast na dubnové valné hromadě. Rozhodným dnem je pak 21. duben.

Rozhodným dnem pro dividendu za rok 2014 je den valné hromady, tedy 28. duben. Posledním obchodním dnem na pražské burze pro dividendu je 24. duben.

O2 na valné hromadě poprvé umožnila korespondenční hlasování akcionářů, kteří mohou odeslat své hlasy do 22. dubna. K pátku 17. dubna O2 registrovala touto cestou zhruba 1,5 tisíce akcionářů, kteří se postavili proti rozdělení společnosti.

Akcionářům, kteří hlasují proti rozdělení do nové O2 a CETIN – korespondenčně do 22. dubna či přímo na valné hromadě 28. dubna – nabídne až nově vzniklý CETIN odkup akcií. Akcionáři, kteří s transakcí projeví souhlas, získají ke každé akcii O2 také akcii CETIN, která ale nebude veřejně obchodovatelná.

Klíčové hlasování o dividendě a rozdělení O2 se blíží

Jakou hodnotu mají CETIN a nová O2

O2 počítá se zápisem vyčleněné infrastrukturní společnosti CETIN do obchodního rejstříku k 1. červnu tohoto roku. K 15. červnu by pak samotná CETIN měla podat nabídku na odkup vlastních akcií od těch akcionářů, kteří na dubnové valné hromadě akcionářů rozdělení společnosti O2 odmítnou. V krátkém mezidobí dvou týdnů má být vypracován znalecký posudek CETIN pro účely stanovení ceny odkupu. Tu se akcionáři nejspíše dozvědí dle pátečního vyjádření šéfa právního oddělení O2 Jiřího Hrabovského společně s nabídkou na odkup akcií. Šéf O2 Tomáš Budník na setkání s novináři zdůraznil, že odkup akcií bude provádět založený CETIN, nikoli PPF.

 O2 už dnes pro účely oddělení obou společností počítá interně s tím, jaká je výkonnost jedné a druhé části. Podle slov finančního ředitele Tomáše Kouřila generují O2 a CETIN po rozdělení na úrovni provozního výsledku (zisku) hodnotu zhruba polovinu ku polovině na úrovni EBITDA a to při zachování solidní úrovně ziskovosti (30 % u O2 po rozdělení, 44 % CETIN).

Rovněž na úrovni provozního cash flow generují O2 po rozdělení a CETIN každý zhruba polovinu provozního cash flow. U provozního CF za rok 2014 interními propočty připadá 5,8 miliardy korun na O2 a 6,3 miliardy korun na CETIN.

Zásadně jiná bude pro O2 a CETIN situace v oblasti investic. Investiční horizont je jeden z hlavních akcentovaných argumentů ohledně rozdělení O2 a CETIN. U CETIN je návratnost mnohem delší díky delšímu životnímu cyklu síťově infrastruktury. O2 spočetla podíl investic (bez licencí LTE) na výnosech za rok 2014 u O2 po rozdělení na 7 % a u CETIN na 11 %. U O2 je navíc perspektiva dalšího snižování s tím, jak budou klesat investiční a provozní náklady. Šéf financí O2 zde hovoří například o revizi bilingových nebo CRM systémů.

Zásadně rozdílná je také situace na úrovni čistého zisku a to kvůli účetním odpisům v CETIN vlivem vyšší hodnoty majetku a  investic. Na číslech roku 2014 tak skupina O2 po rozdělení generuje zhruba 80 procent čistého zisku a CETIN zhruba 20 procent.

Co zůstane v O2, co jde do CETIN

Pro hodnotu O2 po rozdělení a CETIN je důležité, co z původní společnosti míří kam. Východiskem je, že v O2 po rozdělení zůstávají veškeré vztahy se zákazníky operátora, veškeré služby zákazníkům a veškeré systémy, spojené s fungováním O2 jako operátora. Shrnuto slovy generální ředitele Tomáše Budníka, „vše co vytváří produkty a dodává je na trh“.

Vedle značky O2 je to celé O2 Slovakia, které prostým přepočtem z dnešního zhruba 15% podílu na celku nabude na váze na zhruba 30 %. V O2 zůstanou také O2 TV, Bonerix a byznys s virtuálními operátory. V O2 zůstávají veškeré licence k frekvencím. V O2 zůstane také emisní ážio.

Ve společnosti CETIN, která se soustředí na velkoobchodní služby, se ocitne zhruba 20 milionů metalických tras kmp, 38 tisíc kilometrů optických kabelů, přes 1,2 tisíce FTE či telekomunikační věže (5,3 tisíce macro a 750 micro sites).

Pod CETIN pak přejdou také historicky vzniklé a z pohledu celku nevýznamné Czech Telecom Germany a Czech Telecom Austria.

Jako rozvojové projekty pro CETIN vidí generální ředitel O2 Tomáš Budník páteřní optickou síť pro operátory, rychlejší přenosy v podobě vectoringu, bondingu, DSLAMy, mezinárodní expanzi.

Snížení kapitálu O2 neovlivní akcionářskou strukturu

V okamžiku rozdělení obou společností bude výše podílu jednotlivých akcionářů v O2 stejná jako v CETIN a na tom nic nemění účetní snížení základního kapitálu zrušením vlastních akcií v majetku O2 a snížení nominální hodnoty akcie na 10 z 87 korun. Připomeňme, že základní kapitál CETINu bude činit 3,1 miliardy korun a jeho akcie nebudou burzovně obchodovány. Pro účely rozdělení byla odštěpovaná část naceněna na 46,9 miliardy korun, v přepočtu 150 korun na akcii. Samotnou cenu za odkup akcie stanoví nový znalecký posudek (očekávána k 15. červnu).

Akcie na burze po rozdělení: Děj se vůle trhu

Od června po zápisu do obchodního rejstříku by měly akcie O2 obchodované na burze představovat jednoduchou úvahou hodnotu O2 po rozdělení bez CETINu. Tak snadné to ale nebude a reakci trhu si vedení O2 netroufá a nechce ji odhadovat.

Akcie O2 by se mohly zachovat při obchodování bez CETINu jako „bez dividendy“, tedy klesnout o hodnotu CETIN. Jenže vedení společnosti hovoří o tom, že rozdělení znamená i zhodnocení – zvýšení hodnoty pro akcionáře. Navíc nabídka na odkup akcií přijde v polovině června a bude se opírat o nový znalecký posudek. Ten také bude novou informací pro trh.

Telexit aneb kolik hodin zbývá do vyskočení z vlaku O2?

„Profit warning“

Těmito slovy pobavil novináře na páteční schůzce šéf O2 Tomáš Budník. Firma v pátek vydala varování před tím, že její kvartální výsledky tentokrát budou významně nad prvními odhady analytiků, které dostala do ruky.

Výsledky za první čtvrtletí roku 2015 zveřejní O2 13. května. Konsensus analytiků aktuálně hovoří o výnosech 10,658 miliardy korun. O2 ve svém „profit warningu“ uvedla, že výnosy za první čtvrtletí budou mírně nad očekáváním trhu.

Na úrovni EBITDA je konsensem analytiků 3,733 miliardy korun. O2 uvedla, že provozní zisk EBITDA bude výrazně vyšší. Připomeňme v této souvislosti, že O2 k prvnímu letošnímu čtvrtletí opustí reporting výsledků ve struktuře skupiny Telefónica a krom jiného přechází z OIBDA na klasické EBITDA vyjádření.

O2: Výsledky za první kvartál překonají odhady analytiků

Na úrovni čistého zisku analytici očekávají kvartální výsledek 880 milionů korun. O2 uvedla, že očekávaný zisk bude překonán podstatným způsobem.

Finanční ředitel O2 Tomáš Kouřil k prohlášení firmy uvedl, že k němu O2 přistoupila poté, co si dlouhodobě v zásadě odpovídaly odhady analytiků a skutečné výsledky firmy, zatímco tentokrát je odlišnost u čistého i provozního zisku dvouciferná. Zprávu označil za snahu být transparentní a zásadní překvapení nepřinést až 13. května s kvartálními čísly. Ziskovost bude dle O2 pozitivně ovlivněna zjednodušením provozního modelu a opatřeními vedoucími k úsporám v provozních nákladech, jejichž realizaci firma zahájila loni. 

Tomáš Budník: Miliardy pro PPF nesou O2 budoucnost

Otevřenou zůstává v této chvíli otázka finanční pomoci skupině PPF a v platnosti únorové sdělení společnosti, že po projití procesem rozdělení společnosti můře být o finanční asistenci požádána jedna z nich, nebo obě entity.

Newsletter