Depozitní bety rostou!

Zdroj: Depositphotos

Fed aktualizoval měření depozitní bety, která nám ukazuje sílu propisu zvyšování sazeb centrální banky do sazeb depozitních účtů amerických bank. Ve čtvrtém čtvrtletí 2022 dosáhla průměrná efektivní sazba Fedu 3,7 %, přičemž depozita nesoucí výnos 1,4 %. Propis zde funguje historicky se zpomalením.

Zdroj: Fed
Zdroj: Fed

Kumulativně dosáhla depozitní beta ve čtvrtém čtvrtletí 0,4. To jsou hodnoty, kterých bylo naposledy dosaženo během cyklu utahování v letech 2015-2019. Tehdy však posun na tuto úroveň trval tři roky, zatímco v aktuálním cyklu pouhý rok.

Zdroj: Fed
Zdroj: Fed

Důvodem bylo rychlé tempo navyšování sazeb v loňském roce, které rovněž přispělo k rozšíření mezery mezi sazbou Fedu a depozitní sazbou, a to až na hodnoty nad dvěma procentními body. To pro banky představuje problém zejména s ohledem na konkurenci institucí, u nichž je propis vyšších sazeb Fedu mnohem větší. Příkladem jsou fondy peněžního trhu.

Zdroj: Fed
Zdroj: Fed

Nižší depozitní beta oproti ostatním především nebankovním institucím se projevuje i v poměru úvěrů vůči vkladům. Jakmile je úroveň depozit vysoká, poměr je nízký. Jakmile má banka depozit méně, poměr roste. Banky v takovém případě mohou usilovat o dodatečné financování, např. právě přes nová depozita. Poměr po prvním čtvrtletí 2020 klesl. Během čtvrtého čtvrtletí 2021 začal opětovně růst, a to s titulem klesajících depozit.

Zdroj: Fed
Zdroj: Fed

Důležité je vědět, že banky nemusí měnit sazby u všech depozit. Prostředky mohou proudit od depozit bez zhodnocení k těm se zhodnocením, např. do spořících účtů nebo depozitních certifikátů. K tomu, aby si banky udržely ten druh depozit, který je pro ně žádoucí, mohou sazby měnit individuálně. Historicky pozorujeme větší změny u časových depozit, které rovněž rychleji reagují na změny sazeb Fedu. Přesun jsme viděli na začátku roku 2022, kdy klesaly depozita bez zhodnocení a ostatní depozita, zatímco ta časová rostla.

Zdroj: Fed
Zdroj: Fed

Při pohledu na různé druhy depozit vidíme, že nejrychleji rostly sazby ročních depozitních certifikátů. Stále však nešlo o nárůst odpovídající změně sazeb Fedu.

Zdroj: Fed
Zdroj: Fed

Banky ke svému financování nevyužívají jen depozita. V roce 2022 vidíme, že vzrostl objem nedepozitního financování o 440 miliard dolarů, což přesáhlo i celkový objem klesajících depozit. Stalo se tak i přesto, že tento způsob financování je obvykle nákladnější než sazby Fedu nebo sazby depozit. Jedním z příkladů bylo financování přes zálohy od Federal Home Loan Bank.

Na základě výše zmíněného Fed očekává, že se klientská depozita budou dále přesouvat do segmentů s vyššími sazbami, tedy instrumentů, které více reflektují změny měnové politiky.

Zdroj: Fed
Zdroj: Fed

Zdroj: Fed

Newsletter