Do kterých států je investice skutečně o strach?

Historickým světovým trendem je se zadlužovat. Obzvláště toto tvrzení platí v případě států. Naprostá většina z nich hospodaří na dluh. Rekordmany jsou, měřeno podílem vládního dluhu na HDP, Japonsko, Řecko a Libanon. Dle dat serveru Trading Economics se poměry všech těchto zemí dostávají nad 130 % tamního produktu, přičemž v případě Japonska je to dokonce 230 %. Jak jsou na tom však z pohledu rizika jejich zadlužení? Na to se zaměřila Bank of America.

Americká banka vytvořila na základě své studie mapku vybraných zemí z hlediska rizika nesplacení jejich dluhu (viz graf). Jako měřitelný ukazatel v tomto směru používá swapy úvěrového selhání (Credit Default Swap, CDS). Jde o druh derivátu, který slouží jako prostředek přenosu rizika úvěrového selhání dlužníka na třetí stranu. Kupující derivátu, jenž je zároveň věřitelem, se chce zajistit proti neschopnosti dlužníka, kterým je v našem případě stát, splácet svůj dluh. Sjedná si s prodávajícím swap úvěrového selhání, přičemž v rámci tohoto vztahu mu platí pravidelnou platbu, zatímco na oplátku získá záruku dohodnutého plnění v případě defaultu dlužníka.

Čím vyšší cena, resp. spread, CDS, tím existuje větší riziko ohledně možného nesplacení dluhu ze strany státu. Na základě takto stanoveného měřítka vytvořila Bank of America seznam několik zemí od těch nejrizikovějších, které za swapy platí nejvíce, až po ty relativně nejbezpečnější.

Největší riziko defaultu má Venezuela, jejíž spread v případě CDS dosahuje téměř 5 tisíc bazických bodů. Na druhém místě je pak Řecko s více jak 2 tisíci body, na třetí příčce pak Ukrajina. Všechny tři země se z hlediska své geopolitické a ekonomické situace dostaly do takových problémů, že k nim většina investorů přistupuje jako k stoprocentně jasným adeptům na budoucí krach.

Nejmenší riziko je naopak spojeno s Německem, Švýcarskem, Švédskem či Spojenými státy. V jejich případě dosahuje spread pouze několika desítek bazických bodů. Do této nejméně rizikové skupiny pak patří i Česká republika s Slovensko, jejichž rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou CDS se udržel pod hranicí sta bazických bodů.

 

Newsletter