Emise akcií či „skoroakcií“ trhaly rekordy. Avšak bez zvučných jmen

Během druhého letošního čtvrtletí vydaly americké společnosti akcie či obligace za téměř 190 miliard dolarů. To je historický rekord. Proti předchozím rokům je to dokonce několikanásobek.

Nekonala se ale žádná masivně propagovaná a dlouhodobě očekávaná emise akcií, jako byl loni například UBER apod. I ty největší emise akcií byly na čtvrtinové úrovni v objemu získaného kapitálu.

Největší IPO byly Warner Music Group (společnost získala 1,9 miliardy dolarů, následné ocenění 15 miliard), ZoomInfo Technologies (získána 1 miliarda USD, kapitalizace 8,5 miliardy USD) a Albertsons Cos. (získáno 800 miliónů, kapitalizace 9,3 miliardy). Všechny tři zmíněné emise proběhly v červnu.

U většiny firem se ale jednalo o získávání peněžní rezervy prostřednictvím emisí konvertibilních obligací. Celkově společnosti emitovaly obligace v řádech desítek miliard dolarů, což představuje oproti předchozímu kvartálu více než 100% nárůst.

Konvertibilní obligace využívají zejména malé a střední společnosti, které držitelům těchto cenných papírů vyplácí úroky a umožňují jim v budoucnu koupit akcie za předem stanovenou cenu. Navýšení oproti tržní ceně akcie se pohybovala typicky mezi 30 a 35 procenty.

Standardní doba splatnosti těchto obligací se pohybuje kolem 5 let. Úrokové sazby jsou nižší než u klasických dluhopisů, na druhou stranu jsou ale investoři ochotni v těchto případech akceptovat vyšší budoucí nákupní cenu akcie oproti aktuální tržní ceně. Zde je třeba poznamenat, že akciový index je tažen vzhůru akciemi několika společností, řada akcií je stále ve významném poklesu v porovnání s počátkem roku.

P. S. Až budou banky zveřejňovat své hospodářské výsledky, velká část poplatků bude pocházet právě z tohoto zdroje.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter