Erste: Letos asi bez dividendy, ale po „posledním nepříjemném překvapení“

V dnešní prezentaci a konferenčním hovoru s analytiky komentovala Erste Bank své provozní výsledky za 2. čtvrtletí a 1. pololetí tohoto roku. Jednorázové odpisy a opravné položky, které strhly banku do pololetní čisté ztráty ve výši 929,7 mil. eur a celoročně mají přinést čistou ztrátu ve výši 1,4 – 1,6 mld. eur, označil šéf banky Andreas Treichl za „poslední nepříjemné překvapení, které akcionáři od managementu mohou očekávat“.  Vzhledem k očekávané ztrátě pro tento rok management neuvažuje o vyplacení dividendy.

Erste za 2Q v očekávané ztrátě, provozními čísly a slibem zisku ve 2015 ale potěšila

Erste letos čeká rekordní ztrátu kvůli Maďarsku a Rumunsku

„Těmito kroky jsme udělali vše, co bylo v našich silách, abychom nechali dopady finanční krize za námi,“ prohlásil Treichl s tím, že od roku 2015 by se situace měla vyvíjet pozitivně. Stávající výhled banky, která v roce 2015 počítá s výnosem vlastního kapitálu ROTE v rozmezí 8 – 10 %, ovšem při mírném poklesu provozního zisku jak pro rok 2014, tak pro 2015, mohou změnit externí faktory. Jako příklad uvedl Treichl nová politická rozhodnutí v některých zemích nebo zhoršení situace na trzích v souvislosti s Ukrajinou. Erste Bank podle vyjádření managementu snížila svou expozici na Rusko a Ukrajinu na současných 355 mil. eur.

Co se týče situace v Maďarsku, Treichl prohlásil, že v tuto chvíli celkové dopady nové legislativy o retailových devizových půjčkách a plánované konverzi půjček na forinty nelze příliš odhadnout. Banka zatím vykázala opravnou položku ve výši 130,3 mil. eur z celkem odhadnutých 300 mil. eur pro tento rok, kroky politiků v Maďarsku v druhé polovině roku označila za nevyzpytatelné. CEO banky Treichl však oznámil, že hlubší propad zisku pod avizovanou úroveň 1,4 – 1,6 mld. eur považuje za silně nepravděpodobný. Stejně tak ukazatel kapitálové přiměřenosti CET 1 podle Basel 3 by neměl klesnout pod předpokládanou úroveň 10 % ke konci 2014.

Erste: Maďarský zákon nás může stát 300 milionů eur

Maďarský parlament schválil kosu na banky. Erste, Raiffeisen a spol. musejí odškodnit klienty

Z pléna také zazněla otázka, co by se muselo stát, aby Erste Maďarsko opustila. Na to management odpověděl, že Maďarsko patří do dlouhodobé strategie Erste a banka ho opustit v žádném případě nehodlá. Ačkoli za poslední tři roky byla tato investice ztrátová, banka věří v úspěch na maďarském trhu. Z pohledu strategie stát se největší retailovou bankou ve východní Evropě obhajoval šéf banky i investici do Rumunska, ačkoli zde došlo během prvního pololetí k odpisu nehmotných aktiv včetně kompletního odpisu zbývající hodnoty značky a hodnoty vztahu se zákazníky v celkové hodnotě 854,2 mil. eur (odpis goodwillu z této částky činil 319,1 mil. eur).

V rámci svého podnikání banka již odepsala goodwill ve všech zemích, kde působí, kromě ČR a Slovenska. Zároveň potvrdila, že odpis goodwillu v těchto zemích považuje za vysoce nepravděpodobný.

Z výsledků je zřejmý tlak na úrokovou marži, která se v 1. pololetí snížila na 2,62 % z 2,66 % v 1. pololetí 2013. V 2. čtvrtletí byla úroková marže 2,61 %. Již ve svém prohlášení z 3. července banka uvedla, že právě kvůli pomaleji zotavujícím se úrokovým maržím a nižšímu růstu objemu úvěrů očekává pro rok 2014 i 2015 mírný pokles provozního zisku.

Newsletter