Evidence tržeb může být pro O2 lukrativním byznysem

Na podnikatele příští rok dopadne kontroverzně vnímaná povinnost elektronické evidence tržeb, projde-li kompletním schvalováním. Znamená to nutnou investici a provoz systému. Řešení nabídnou nejčastěji ti, kdo podnikají v oblasti platebních terminálů, dat nebo šířeji telekomunikací. Velmi atraktivním byznysem se EET může stát také pro operátora O2. Dle generálního ředitele Tomáše Budníka se O2 úvahami a přípravami kolem EET zabývá zhruba rok a ráda by například u hotelů a restaurací vytěžila svůj zhruba poloviční podíl na trhu mobilních služeb.

Podle Tomáše Budníka už dnes mnoho podniků pracuje se sofistikovanými online pokladními systémy, na druhou stranu ale řada firem naopak stále používá jen tužku a papír. Právě Ti mají z přechodu největší obavy. O2, jejíž akcie jsou obchodovány na pražské burze, se hodlá chopit šance u přechodu na nový systém i průběžně poté. S řešením, které dodá právě O2.

Co si o elektronické evidenci tržeb myslí generální ředitel O2 Tomáš Budník? „Nevadí mi to, jsem pro. Jako občan nemám žádný problém platit hotově a dostávat účtenky. Je ale jasné, že spousta restaurací dnes funguje na hranici přežití a tato zátěž je může dostat za hranu. V obecné rovině je to ale krok správným směrem,“ řekl pro Roklen24 svůj názor a zmínil segment, který patří pro O2 v rámci trhu k nejsilnějším.

Stovky milionů korun nových tržeb

Pokud má O2 v cílovém segmentu EET plošně zhruba třetinový až 40% podíl na mobilních službách, u restaurací a hotelů je to dle slov Tomáše Budníka zhruba polovina. A jejich provozovatelé mají obvykle pokladny, příjem karet, nezřídka mobilní platební terminály od O2. Oslovovat chce O2 nejprve svoji stávající klientelu. 

První tři měsíce od účinnosti normy o EET budou pod zákon spadat právě ubytovací a stravovací služby. Až následně přibudou velkoobchod a maloobchod. Po půl roce od účinnosti normy pak mají být evidovány všechny tržby kromě těch zákonem vyloučených. Tam spadají poplatníci s tržbami do dvou milionů za předchozí zdaňovací období a do pětiny součtu tržeb, které mají být evidovány a tržeb, které evidovanými dočasně nejsou.

Proč nesouhlasím s elektronickou evidencí tržeb

Náklady na počáteční investici pro podnikatele se ne pouze pro případ O2 ale obecně budou lišit právě podle toho, jaké vybavení už podnikatelé nyní používají. Jednorázový náklad na hardware lze přepokládat v řádu jednotek tisíc korun, pravidelný poplatek za službu pak v řádu jednotek stovek korun měsíčně.

A O2 v systému EET dle slov Tomáše Budníka nechce hrát pouze roli přenašeče dat, ale podnikatelům nabídnout kompletní řešení. Z počátku očekává desítky tisíc nových zákazníků, později ale již statisíce. Do tržeb O2 to znamená přínos v rozsahu řádově stovek milionů korun. Podnikatelům chce O2 nabídnout kombinaci zařízení pro EET, telekomunikačních služeb (které už využívají nebo je případně rozšíří) a dalších navazujících služeb. Jedním z budoucích lukrativních zdrojů příjmů pro O2 jsou – i v této souvislosti – takzvaná „big data“.

Co si vyžádá zákon o EET

Schvalovaný zákon o EET si – v případě jeho prosazení – vyžádá, aby poplatník nejpozději při zaplacení zboží nebo služby poslal daňové správě datovou zprávou údaje o tržbě a vystavil kupujícímu účtenku. K údajům poslaným daňové správě bude patřit DIČ, označení provozovny a pokladního zařízení, číslo účtenky, datum a čas, hodnota tržby, částka bez DPH a DPH a bezpečnostní a podpisový kód. Pokud poplatníkovi nedorazí potvrzení o přijetí údajů, bude je muset poslat znovu nejpozději do 48 hodin. Ve zjednodušeném režimu bude poplatník posílat daňové správě údaje nejpozději do pěti dnů od přijetí tržby.

Tento zjednodušený režim bude možný při prodeji zboží a služeb v dopravních prostředcích při pravidelné přepravě osob a v dalších oblastech, které případně stanoví nařízením vláda. Povolovat zjednodušenou evidenci bude finanční úřad.

Z evidence budou vyloučeny tržby státu, krajů nebo obcí, pošt, bank, pojišťoven, investičních a penzijních fondů a také tržby energetických a vodárenských firem. Evidovat se nemají podle schvalované normy ani tržby ve školních jídelnách, na palubách letadel, z jízdného na železnici nebo jízdného placeného v dopravních prostředcích a také z provozování prodejních automatů a veřejných toalet.

Na čem frčí raketa O2?

Poplatník bude muset veřejně vystavit informaci o tom, že je kupujícím povinen vystavit účtenku a zaevidovat tržbu buď v běžném, nebo zjednodušeném režimu. Kupující si bude moci na internetu ověřit, zda údaje o tržbě skutečně poslal daňové správě nebo že je může evidovat zjednodušeně.

Kontrolní úřady budou moci zjišťovat dodržování elektronické evidence tržeb prověřovacími nákupy. Za „zvlášť závažné porušení povinnosti zasílat údaje o evidované tržbě nebo vydávat účtenky“ při kontrolním nákupu budou moci úřady nařídit okamžité uzavření provozovny nebo pozastavení výkonu činnosti.

Jednotlivec, firma nebo podnikatel, který „závažným způsobem úmyslně ztíží nebo zmaří evidenci tržeb“, bude moci dostat až půlmilionovou pokutu. Stejná pokuta bude hrozit firmám a podnikatelům za to, že nezašlou údaje o tržbě daňové správě nebo nevydají kupujícímu účtenku. Sankci až 50 tisíc korun budou moci dostat za nevystavení informace o svých povinnostech ohledně elektronické evidence tržeb a za zacházení s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci tržeb tak, že by mohly být zneužity.

Zákon v případě svého schválení nabude účinnosti od čtvrtého měsíce potom, co vyjde ve sbírce. Podnikatelé budou moci využít jednorázovou slevu až 5 tisíc korun na náklady spojené se zavedením evidence tržeb. Výše slevy se bude odvíjet od daňového základu z podnikání. Stravovací služby s výjimkou podávání alkoholických nápojů se zařadí do 15procentní sazby daně z přidané hodnoty. Nyní jsou v 21procentní sazbě.

Tomáš Budník: Miliardy pro PPF nesou O2 budoucnost

Budník: PPF nebude žádat stažení akcií O2 z burzy

Newsletter