Americké výnosy pokračují v růstu. Rostou i ty evropské, například 10letý německý bund se poprvé od května 2019 přehoupl nad 0 %. Dolar proti euru nerozšiřuje mírně slábne nad 1,1340 EURUSD. Z měn regionu posiluje koruna, která se posouvá pod 24,30 za euro.

Fed poprvé jednal o kryptoměnách

Zdroj: Depositphotos

Minulý týden Fed zveřejnil Minutes ze svého zasedání v posledním červencovém týdnu. Nejvíce diskutovaným bodem bylo možné zmenšování nákupů cenných papírů (zpomalení QE). S ohledem na lepšící se ekonomickou situaci je možné, že zmenšování bude možné zahájit ještě v letošním roce. Se zvyšováním úrokových sazeb Fed prozatím nepočítá (to byl ostatně hlavní bod jednání, v komentářích se téměř neobjevil další).

Fed nicméně poprvé v historii oficiálně jednal o kryptoměnách. Cituji:

„Někteří účastníci uváděli různá potenciální rizika pro finanční stabilitu, včetně rizik spojených s rozšířeným používáním kryptoměn nebo rizik spojených s likviditou kolaterálu u centrálních protistran během epizod tržního napětí. V souvislosti s první skupinou rizik několik těchto účastníků zdůraznilo křehkost a obecnou netransparentnost spojenou se stablecoiny, důležitost jejich důkladného sledování a potřebu vytvořit vhodný regulační rámec, který by řešil případná rizika pro finanční stabilitu spojená s těmito produkty.

Domácí banky držely značné množství vysoce kvalitních likvidních aktiv a jen omezeně se spoléhaly na krátkodobé financování. Přesto přetrvávaly významné strukturální slabiny u subjektů, jako jsou peněžní fondy, a nové finanční mechanismy, jako jsou stablecoiny, se jevily jako stejně strukturálně slabé z hlediska splatnosti a transformace likvidity, ale s menší transparentností a nedostatečně rozvinutým regulačním rámcem.“

Je zde několik zajímavých postřehů:

  • Sobotní kumulovaná tržní cena kryptoměn činila 2,1 bilionu dolarů. To odpovídá jedné čtvrtině aktiv Fedu. Kapitalizace dvou největších kryptoměn (Bitcoin a Ethereum) činila 1,3 bilionu USD, což je na úrovni 15 % aktiv Fedu. Top 10 měn má kapitalizaci 1,7 bilionu, tedy 20 % aktiv Fedu.
  • Objem kryptoměn se od objemu vydaných bankovek ve výši 2,2 bilionu příliš neliší. V reálném oběhu jsou 1 až 20dolarové bankovky v celkové hodnotě cca 300 miliard dolarů. Padesáti a stodolarové bankovky se využívají poměrně málo, jedním z důvodů je i skutečnost, že jsou používány především jako platidlo v zahraničí. Fed odhaduje, že stodolarových bankovek je mimo USA 60 %. (více např. zde)

Kryptoměny se tedy dostávají do větší pozornosti Fedu z důvodu své rostoucí oblíbenosti  – ostatně jejich objem vůči aktivům Fedu rozhodně není zanedbatelný (o jejich objemu vůči hotovosti ani nemluvě…)

Ve čtvrtek až sobotu proběhne online výroční konference Fedu s řadou ekonomů, která standardně probíhá v Jackson Hole. Hlavním bodem je standardně projev guvernéra Fedu, přičemž jedním z hlavních bodů bude očekávána míra inflace, vývoj QE a úrokových sazeb.  Zajímavé bude, jestli J. Powell zmíní i kryptoměny. Pokud ano, znamená to, že  jim Fed začíná opravdu přikládat větší pozornost.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter